Vi på Byggmästar´n i Skåne jobbar aktivt med hållbarhet och hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet, både inom våra byggprojekt men också i vår verksamhet i stort, t ex i vårt sätt att arbeta med och utveckla medarbetare. Hållbarhet är ett otroligt stort och brett begrepp och vi är väldigt tacksamma över att FN tog fram Agenda 2030 och dess 17 globala mål 2015, för de kan på ett bra sätt symbolisera vad hållbarhet handlar om. Grunden i vårt hållbarhetsarbete bottnar i vårt integrerade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, som är certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001. Ledningssystemet ger oss en plattform och struktur i hur vi arbetar med våra byggprojekt och med våra medarbetare och externa aktörer, samt i hur vi jobbar med omvärldsbevakning, utveckling och grundläggande kravefterlevnad.

Vi befinner oss i en tid i stor omställning, inom de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomi, social och miljömässig hållbarhet. För många förknippas hållbarhet med miljö- och klimatutmaningarna. För andra förknippas hållbarhet med de med de mer sociala frågorna, medan ytterligare några andra mer tänker utifrån det ekonomiska perspektivet. Agenda 2030:s 17 globala mål omfamnar alla tre dimensionerna och målen får inte heller ta ut varandra prioriteringsmässigt, utan ska samverka med varandra. De är vad vi kallar för ”odelbara”. Det vi själva upplever är att målen går in i varandra, och mycket av det vi gör, kan placeras in i flera av målen. Detta är ett tydligt tecken på att vi menar allvar med hållbarhet och verkligen jobbar med det hela tiden, integrerat som en del i vår verksamhet i vårt ledningssystem.

 

Vi stöttar Agenda 2030 och de 17 globala målen och bidrar inom alla, i stort och i smått. Väldigt mycket av det vi gör har vi gjort under lång tid, innan vi ens visste att Agenda 2030 och de 17 globala målen blev beslutade om i FN.

Vi har i branschen några stora gemensamma utmaningar att arbeta med, och som vi väldigt aktivt också arbetar med inom Byggmästar´n i Skåne. En stor fråga att jobba vidare med är vår miljö- och klimatpåverkan, men också vår sociala/ekonomiska påverkan, i att vara med och verka för en sund konkurrens. Vår bedömning är att ett väldigt viktigt verktyg för att kunna uppnå en alltmer hållbar verksamhet och byggprocess är digitaliseringen, som kan hjälpa oss inom alla tre dimensioner, och redan gör det, även om mer kan digitaliseras och automatiseras för att underlätta.

Genom att klicka på ikonerna till de 17 globala målen kan ni läsa mer om vad vi gör inom de olika områdena, för att aktivt vara med och främja en hållbar utveckling inom de tre dimensionerna, som i grund och botten handlar om de väldigt stora och viktiga frågorna om att utrota fattigdom och hunger samt att säkra upp ett skydd för vår planet och naturresurserna.

Vi på Byggmästar´n i Skåne jobbar aktivt med hållbarhet och hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet, både inom våra byggprojekt men också i vår verksamhet i stort, t ex i vårt sätt att arbeta med och utveckla medarbetare. Hållbarhet är ett otroligt stort och brett begrepp och vi är väldigt tacksamma över att FN tog fram Agenda 2030 och dess 17 globala mål 2015, för de kan på ett bra sätt symbolisera vad hållbarhet handlar om. Grunden i vårt hållbarhetsarbete bottnar i vårt integrerade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, som är certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001. Ledningssystemet ger oss en plattform och struktur i hur vi arbetar med våra byggprojekt och med våra medarbetare och externa aktörer, samt i hur vi jobbar med omvärldsbevakning, utveckling och grundläggande kravefterlevnad. Vi befinner oss i en tid i stor omställning, inom de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomi, social och miljömässig hållbarhet. För många förknippas hållbarhet med miljö- och klimatutmaningarna. För andra förknippas hållbarhet med de med de mer sociala frågorna, medan ytterligare några andra mer tänker utifrån det ekonomiska perspektivet. Agenda 2030:s 17 globala mål omfamnar alla tre dimensionerna och målen får inte heller ta ut varandra prioriteringsmässigt, utan ska samverka med varandra. De är vad vi kallar för ”odelbara”. Det vi själva upplever är att målen går in i varandra, och mycket av det vi gör, kan placeras in i flera av målen. Detta är ett tydligt tecken på att vi menar allvar med hållbarhet och verkligen jobbar med det hela tiden, integrerat som en del i vår verksamhet i vårt ledningssystem.