Tillbaka

Hur ska byggbranschen spara in på elen?

Dagens digitalisering, urbanisering, gröna omställning och viljan att elektrifiera samhället gör att en av vår tids största utmaningar ligger i att skapa och tillhandahålla tillförlitlig, hållbar och fossilfri energi.  Enligt Svenskt Näringsliv beräknas det svenska behovet dubbleras fram till 2045. Detta gör att behovet av el och elförsörjningen klättrat allt högre upp som prioriterad fråga i samhället. Majoriteten av elen i Sverige idag är fossilfri och även förnybar, men vi behöver mer och den behöver nå ut bättre i hela Sverige!

De senaste åren har elen blivit allt dyrare, och både vintern 2021 och 2022 var otroligt dyra för oss, och dessutom fick vi som företag en förvarning om att man eventuellt skulle stänga av elen på sina ställen för att räcka till, några kritiska vinterdagar i Skåne i december 2022! Det fick oss verkligen att vakna upp och inse hur stor den här frågan är för oss.

Anledningarna till de extrema elpriserna är flera, både sådana som är unika för Sverige men även en del som är gemensamma för Europa i sin helhet, bland annat på grund av kriget i Ukraina. För att kunna hantera elpriserna och energiförsörjningen har man under en längre tid pratat om hur privatpersoner ska agera för att spara på elen och på det sättet även spara pengar, med råd som att sänka temperaturen hemma, fundera kring vilken belysning man ska ha igång hemma och tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader. Men hur ska vår byggbransch agera, som samtidigt gör en grön omställning och skapar fossilfria byggarbetsplatser.

Den el vi som företag och hushåll använder ska trots det ökade behovet ändå vara fossilfri, och det ska vi inte tulla på. Detta gör att efterfrågan på energieffektiva lösningar i byggbranschen är hög, vilket i sig är inte är nytt, då vi länge arbetat på med att projektera fram och bygga energieffektiva byggnader och gör det väldigt bra.  Samtidigt som branschen har utvecklat byggnaderna till riktigt energieffektiva sådana har även installationer och vitvaror utvecklats i samma riktning. Däremot har fokus kanske inte lika tydligt funnits på själva produktionsskedets energiförbrukning även om vi har några klassiska åtgärder vi arbetat med länge. Energieffektivare bodar har funnits ganska länge på marknaden, och LED-belysningen och rörelsedetektorer och tidsinställd belysning likaså. Vi har också så fort det har gått kopplat på fjärrvärme och el in i byggnaden som kan bidra i uttorkningen och uppvärmningen.

Men vi fick verkligen upp ögonen på energiförbrukningen när våra elräkningar sköt i höjden och insåg att mer behöver göras, särskilt som allt fler maskiner drivs av el istället för av fossila drivmedel. Ett ökat fokus beror även på att byggprocessfasen ska beaktas i klimatberäkningarna.

Nu tittar vi även på om containrar verkligen ska värmas upp, eller om produkter som behöver stå frostfritt kan placeras på gemensam plats i bodarna istället? Vi förbjöd på många byggen uppvärmning av containrar. Vi tittar också på om vi kan bygga upp en lokal energiförsörjning med hjälp av förnybar el från solpaneler. Hur skapar man en sådan solpark och vilken kapacitet kan den få och bidra med?

Förutom att lägga fokus på bodar, containrar och belysning behöver vi fokusera ännu mer på byggvärmen, som bland annat krävs för uttorkningen. Hur kan vi få ned energiförbrukningen för detta?

En stor mängd el under själva produktionen används till byggfläktar. En enda byggfläkt drar lika många kilowatt som en vanlig lägenhet, och på ett större bygge kan upp till 50 fläktar vara igång samtidigt under uttorkningen.

Det är nu på senare tid, med till exempel ökade krav på klimatberäkningar, som branschen har börjat titta mer på energieffektivisering med fokus på byggnadens generella klimatavtryck. Samtidigt har branschen ökat upp samarbete mellan olika företag och yrkesgrupper, vilket gör att man har börjat planera energianvändningen gemensamt vilket är en positiv utveckling när man tittar på byggnadens totala energianvändning. Genom att använda sig mer av energioptimering och då, till exempel automation, i byggskedet kan man koppla ihop fastighetens olika installationer och då koppla upp dessa mot ett centralt system. Då kan samtliga installationer övervakas och styras på distans. Till exempel kan man ställa in temperatur, luftkvalitet och belysning samt ta del av behov av underhåll. Det gör att installationerna fungerar bättre tillsammans, och därmed förbrukar mindre energi. Denna typ av energioptimering blir då en viktig åtgärd för att kunna effektivisera fastighetens energianvändning. Samtidigt ska man vara medveten om att det vi bygger åldras, och då kan anläggningar behöva rengöras, eller så är en anläggning felinställd, vilket bidrar till att de drar onödigt mycket energi. I detta fall kan en energioptimering enkelt effektivisera energianvändningen och i samma veva öka installationernas livslängd, vilket givetvis är positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi arbetar vi hållbarhet på många olika sätt och för vår del är klimatsmarta installationer som håller nere energianvändningen viktigt och bra. Vi vet att vi genom energieffektiva lösningar kan minska vår produktions energipåverkan och bidra till en minskad klimatpåverkan och jobba för en hållbar framtid!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...