Tillbaka

ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen, en organisation som strävar efter att skapa enhetliga och transparenta rutiner för företag och organisationer. ISO grundades 1946 och sedan dess har över 22 000 globala standarder publicerats. KMA-standarderna är ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

K:et i KMA står för kvalitet och hur man jobbar för att styra upp det dagliga arbetet för att uppfylla de krav som ställs från kunder, intressenter, leverantörer etc, för att leverera rätt produkt i rätt tid, genom en god planering och gott utförande, och med en systematik för att ständigt utveckla sig. M:et i KMA står för miljö i ett bredare perspektiv där givetvis klimatpåverkan finns med. Det handlar om att skapa rutiner och kunskap kring hur vi påverkar vår miljö och vårt klimat på bästa sätt, med fokus på energieffektivtet, klimatpåverkan och miljöbelastning. A:et i KMA för arbetsmiljöarbetet, så att vår leverans av produkten även sker på ett säkert sätt och med en god trivsel.

Byggmästar´n i Skåne är ISO-certifierade inom 9001, 14001 och 45001, och vi har ett certifierat och integrerat KMA-ledningssystem, där vi integrerar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal samt affärsetik. Det handlar om att hela tiden vilja öka kundnöjdheten och skapa system för ständig förbättring, genom att hela tiden identifiera och implementera förbättringar.

Sommaren 2020 köpte Byggmästar’n i Skåne företaget Rehn Bygger AB. Rehn Bygger arbetar med renoveringsarbeten samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Företaget omsätter knappt 120 miljoner kronor och har runt 65 medarbetare.  I och med att Rehn Bygger numer ingår i koncernen Byggmästar’n i Skåne innebär det att Rehn Bygger ska integreras i Byggmästar’n i Skånes KMA-ledningssystem. Under 2021 gicks därför process för process igenom, för att systemet i sin helhet ska kunna implementeras under 2022. Tanken är sedan att Rehn Bygger sedan ska ISO-certifieras under 2023.

Som ett led i att certifiera Rehn Bygger inom ISO 9001, 14001 och 45001, genomförde vi den första interna revisionen utifrån det nya ledningssystemet den 15 mars. Med på revisionen var Rehn Byggers VD, Joakim Sturk och KMA-ansvarige, Susanne Gustavsson. Som internrevisor agerade Byggmästar´n i Skånes VD Carin Stoeckmann, som agerat internrevisor sedan 2004.

Hur gick er första interna KMA-revision?

Susanne Gustavsson (SG): Jag tycker att det gick väldigt bra. Fokus vid denna revision låg på uppföljningsrutiner, samt rutiner kring det övergripande KMA-arbetet. Vi pratade mycket om vad vi ska mäta och hur vi ska följa upp det som mäts.

Joakim Sturk (JS): Den interna revisionen gick bra. Jämför vi Rehn Byggers ledningssystem med Byggmästar’n i Skånes så är det ganska lika. Vi jobbar redan “åt rätt håll” och mycket har vi redan på plats, men det krävs lite finjustering på vägen för att kunna gå i mål. 

Vilka är de största utmaningarna när man implementerar ett nytt ledningssystem?

SG: Jag skulle säga att utmaningen ligger i att få alla att förstå poängen med ett ledningssystem, som certifieras enligt ISO-standarden. Det är en förändring och med den kommer utmaningar naturligt, så det gäller att kommunicera med samtliga och förbättra våra arbetsrutiner. Det är viktigt att alla inser att vi genom en implementation av ett mer strukturerat KMA-system har möjlighet att samla våra styrkor och svagheter och då utveckla företaget i en positiv riktning.

JS: Jag håller med Susanne. Det svåraste är nog att få alla att hoppa på tåget. Det är lätt hänt att vi som sitter inne på ett kontor kan planera och strukturera upp hur vi vill att arbetet ska se ut, men det måste implementeras ute i produktionen. Lyckas man inte med det kommer man ingenvart.

 Vad kommer ni att fokusera på de kommande månaderna?

JS: Första steget kommer att vara att vi har bjudit in till ett möte med våra arbetsledare för att göra en grundlig utvärdering av våra underentreprenörer. Nästa steg kommer att bestå av interna och kontinuerliga utvecklingsmöten där vi ska diskutera företagets målsättningar och hur vi ska jobba för att nå dessa mål. Vi är tacksamma att vi har Byggmästar’n i Skåne som både ett bollplank och en inspirationskälla för fortsatt utveckling.

Byggmästar’n i Skåne har varit certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2004, vilket är något vi är väldigt glada över. Varje år har vi externa revisioner där vi har ständigt tvingar oss att visa hur vi arbetar och vilka förbättringar vi implementerar i företaget. Detta hjälper oss att ständigt utvecklas och skapa rutiner i vardagen, samtidigt som det skapar en systematik i vårt utvecklingsarbete. Vår bedömning är också att ett integrerat och certifierat ledningssystem leder till en ökad lönsamhet, ökad trivsel bland medarbetarna och ökad kundnöjdhet.  Utan dessa certifieringar är vi helt övertygade om att vi inte hade varit där vi är idag, och inte heller gjort den omvärldsbevakning vi idag betraktar som naturlig. Vi ser fram emot den kommande resan där vi ska integrera Rehn Bygger i Byggmästar’n i Skånes KMA-ledningssystem för att fortsätta stärka upp deras arbetsprocesser, identifiera och implementera förbättringar och skapa förutsättningar för ett effektivt och strukturerat miljö- och arbetsmiljöarbete. Revisionen idag gick mycket bra och Rehn Bygger är helt klart med på noterna och vi arbetar faktiskt väldigt likartat redan nu, så en certifiering 2023 känns realistisk. Vi har också en hel redan idag integrerat och kommer att dra nytta av gemensamma dokument. Vår lagbevakning har redan skett gemensamt i drygt ett år. Jocke och Sus har tillsammans med sitt gäng satt igång en väldigt bra process framåt.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...