Tillbaka

Känner Ni till ID06 Stampdata? Om inte är det dags att göra det nu!

Byggsektorn har sedan 2016 haft elektroniska personalliggare i projekt där entreprenadsumman bedöms vara högre än fyra prisbasbelopp. Som Ni förstår handlar det om väldigt många projekt. Det finns också många lösningar för sådana personalliggare.

Som medlem i Byggföretagen ska vi tillämpa infrastrukturen med ID06-kort och således använda IT-lösningar från ID06-ackrediterade leverantörer. Som individ har man ett ID06-kort som införskaffats via sin arbetsgivare i en säker process där både företag och individ måste verifiera sig med hjälp av pass eller Mobilt Bank-ID. Korten används sedan för att checka in och ut från elektroniska personalliggare, som då är godkända av ID06. Att tillämpa ID06 är inget lagkrav, men en praxis inom byggsektorn och ett krav för oss medlemmar i Byggföretagen.

Ofta är det byggentreprenörerna som tar över hanteringen från byggherren och därmed väljer system och lösning. De allra flesta andra på byggarbetsplatserna är underentreprenörer, sidoentreprenörer, leverantörer och transportörer. Dessa aktörer får ofta checka in och ut i flertalet olika lösningar och för dem, i egenskap av att vara arbetsgivare, var det lite trixigt att stämma av ifall deras medarbetare skötta sig gällande in- och utcheckningarna, då de behövde gå in i alla de system som deras medarbetare var tvungna att använda.

Idag finns det en lösning som är betydligt enklare. ID06 har nämligen tagit fram en lösning där alla ID06-ackrediterade IT-leverantörer säkerställer indata från sina personalliggare. Det innebär att en aktör inte längre behöver gå in i flertalet olika system, utan nu kan gå in i ID06 Stamp. Där kan de då gå in som arbetsgivare och se alla sina medarbetares in- och utcheckningar.

Som arbetsgivare behöver du genomföra nedanstående innan du kan börja använda det. Texter och bilder är hämtade från Id06 hemsida, https://id06.se/id06-stamp/ .

Hur man aktiverar ID06 Stamp?

Logga in på http://portal.id06.se där efter gå in under Användarhanteringen i ID06 portalen.

Bjud in ny användare och tilldela användarbehörigheten ”Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp” alternativt lägg till behörigheten på redan befintlig användare.

Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp rollen går att tilldela både Administratörer och användare.

Tryck på ”Hem” och nu ska ID06 Stamp dykt upp enligt nedan. Klicka på ”Gå till tjänsten”.

Läs igenom informationen och tryck på Aktivera.

Du kan nu börja använda ID06 Stamp-systemet.

 

SENASTE INLÄGGET

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...