Tillbaka

Vår fortsatta digitalisering, implementering av VICO

I slutet på december beställde vi licenser till VICO av förtaget Nolliplan. Tillsammans med dem har vi nu implementerat VICO för att introducera på Malmö entreprenad och Helsingborg entreprenad. Syftet är att komma igång med BIM ordentligt. VICO är kompatibelt med alla andra BIM-relaterade verktyg vilket är viktigt, eftersom vi är många olika aktörer som samspelar dokumentationsmässigt i projekten,

VICO består av flertalet olika moduler. Huvudmodulen, kärnan, heter VICO Office Client och det är där vi lägger in byggprojektet. Här skapas och hanteras projekten, här görs importer och exporter, och här skriver man ut rapporter och navigerar i 3D-vyn. I VICO Office olika moduler kan man sedan visualisera modeller, arbeta med kalkyler, mängda, hantera offerter, göra platsindelningar, tidplanera mm. VICO har också en exportmöjlighet av klimatunderlag för vidare hantering i IVL:s klimatberäkningsprogram BM.

Vi tror att tiden är inne nu, inte bara hos oss, utan hos alla aktörer, att faktiskt ta tag i BIM:s fantastiska möjligheter, för att arbeta mer effektivt, säkert och kvalitetssäkert samt även klimat- och miljösmart.

Parallellt med införandet kommer medarbetare som vill och är intresserade successivt att slussas in och få den utbildning de behöver. VICO accepterar även ”gamla metoder” med pdf-hantering, och det går att titta på ritningar i så kallade hybrider med 3D och 2D samtidigt.

Vi sneglar även vidare på andra BIM-relaterade produkter/programvaror. Redan nu har vi Solibri för kollissionskontroller med mera, också inhandlat hos Nolliplan. Insikten är att vi BIM:ar upp oss steg för steg, och ser det som en lärandeprocess i sig.

– VICO är ett program som kan ge oss extra kapacitet och kvalitetssäkring i både projekt och kalkyler. Tanken är att programmet ska implementeras i våra dagliga arbetsuppgifter och på så sätt gynna vår verksamhet. Jag tycker att det är väldigt roligt att Byggmästar’n i Skåne prioriterar digitalisering och vågar satsa på den här typen av program. Vi jobbar mycket med digitalisering och det är inte alltid lätt att sätta sig in i ett nytt program, men i slutändan ger det oss massa fördelar, säger Robin Westesson, entreprenadingenjör, Malmö entreprenad

Bilder: Nolliplan

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...