Tillbaka

Klimatförändringar och miljöförstöring pågår. En ny tillväxtstrategi krävs för att vi alla ska kunna ställa om till en konkurrenskraftig, modern och resurseffektiv ekonomi där det år 2050 inte längre ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser, en ekonomisk tillväxt utan en enorm resursförbrukning och ett samhälle där inga människor eller platser lämnas utanför. För att detta ska bli en verklighet har den Europeiska unionen tagit fram en färdplan för en hållbar ekonomi inom EU, den så kallade ”europeiska gröna given” (engelska: The European Green Deal) som strävar efter att omvandla miljöutmaningar till möjligheter inom alla områden och se till att omställningen blir rättvis mot alla. Resultatet av detta ska innebära att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten i världen.

Hur ska då bygg- och anläggningssektorn vara med och bidra till ett bättre Europa? Som en del i den ”europeiska gröna given“ presenterade EU-kommissionen initiativet Renovation Wave, en så kallad renoveringsvåg som ska öka renoveringstakten av EU:s fastighetsbestånd, samtidigt som det ska bidra till mer energieffektiva byggnader och ”kickstarta” igång coronadrabbade ekonomier. Detaljerna för initiativet är inte på plats, utan utformas fortfarande av kommissionen, men det handlar om att de hinder som finns för renoveringar ska tas bort för att gradvis kunna fördubbla den nuvarande renoveringsgraden samtidigt som man ska främja energieffektiviseringar i befintliga byggnader, såväl bostadsbeståndet som till exempel renovering av industrin. EU-kommissionen bedömer att ungefär 75% av byggnadsbeståndet i Europa slukar energi samtidigt som man bedömer att 80% av detta bestånd fortfarande kommer att vara i drift 2050.

90% av byggbeståndet i Sverige idag består inte av nyproduktion, och en stor del av de husen byggdes under 1960- och 1970-talet, som en del av miljonprogrammet. Husen som byggdes då var ofta välplanerade och stabila i sin konstruktion, men dåligt isolerade och uppförda under en tid då ingen tog särskild hänsyn till energieffektivitet. Detta har inneburit att husen läcker stora mängder värme och det behöver göras flera typer av åtgärder för att uppfylla kraven vi har idag. Idag är miljonprogramhusen cirka 50 år gamla och i stort behov av renovering. Åtgärder som stambyten, förnyelse av elinstallationer och ventilation och renovering av fönster, balkonger och fasader samt energieffektiviseringsåtgärder, gör att energianvändningen i miljonprogramshusen kan halveras. Enligt Boverket skulle dock renoveringen av miljonprogramhusen ligga på mellan 300–500 miljarder kronor, därför kommer renoveringsvågen lägligt, då den i första hand kommer att handla om ett finansiellt stöd från EU till fastighetsägare som planerar att renovera sina fastigheter.

Trots det faktum att vårt befintliga byggnadsbestånd är i behov av att bli betydligt mer energieffektivt har det hittills inte funnits skarpa styrmedel för detta. De krav som har funnits i form av Boverkets byggregler har inte efterlevts. För att få fart på energieffektiviseringen behövs en handlingsplan med effektiva styrmedel och incitament, vilket detta initiativ kan bidra med. Initiativet skulle dessutom innebära en cirkulär ekonomi, en nystart för den svenska ekonomin och en möjlighet för regeringen att skapa nya jobbmöjligheter, då man genom att samordna renoveringsarbetet av det befintliga byggnadsbeståndet, med energieffektivisering av bostäder och lokaler, kan generera en mängd nya och ”gröna” jobb.

– Byggföretagen uppmuntrar renoveringsvågen. Rätt utformat kan initiativet bidra till återstarten av Sverige. Att förbättra energieffektiviteten i byggnader är också en viktig del av bygg- och anläggningsbranschens färdplan till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig sektor 2045. Det är viktigt att renoveringsvågen utformas så att åtgärderna bidrar såväl till grön tillväxt som till att skapa nya affärsmöjligheter på ett konkurrensneutralt sätt. Det behövs en strategi för att öka medvetenheten hos till exempel fastighetsägare om fördelarna med att renovera hållbart. Sådana inkluderar lägre energi- och underhållskostnader på lång sikt, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen

Med andra ord kan initiativet Renovation Wave leda till en ökad livskvalitet för miljontals svenskar i form av energieffektiviserade fastigheter, minskad energianvändning och förbättrade inomhusmiljöer och offentliga miljöer, vilket leder till ett bättre mer energieffektivt och hållbart Sverige. Det ser vi fram emot och väntar med spänning på att se hur detta kommer att utvecklas framåt!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...