Tillbaka

Intern marknadsplats r en cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi i byggbranschen är en viktig del i arbetet för en klimatneutral bransch! Genom att återanvända och till exempel ta vara på överblivet material istället för att köpa nytt, kan vi arbeta mer hållbart! Att fånga upp och ta tillvara överblivet material från ett bygge till förmån för ett annat minskar på våra resurser och påverkar även vår ekonomi på ett positivt sätt, men det kräver en intern och effektiv kommunikation.  Egentligen har vi i flera år försökt jobba med detta, men det vi har gjort nu är att skapa en mer tydlig kommunikationsplats där vi kan lägga ut vad vi har och vad vi behöver.  Vi har nu på initiativ från medarbetare startat upp något vi kallar för “Intern marknadsplats”, där vi kan hjälpas åt med den cirkulära ekonomin inom organisationens projekt. Vi har en sida på koncernens gemensamma Intranät där man kan skriva in om det finns några material, hjälpmedel eller verktyg över som inte behövs längre. Ett överblivet staket eller grind? Armeringsjärn? Klinker? Reglar? Provisoriska dörrar? Kontorsmöbler till bodarna? Med stor sannolikhet är det grejer som någon annan behöver ha i ett annat projekt. Då är det perfekt att vi inom organisationen kan flagga upp för eventuella resurser som inte längre är behövda i ett projekt och istället låta någon annan ta vara på dem, ett bra exempel på cirkulär ekonomi mellan våra projekt!

Det finns många goda skäl inom vårt hållbarhetstänk att försöka utnyttja våra resurser så bra vi kan, och säkerställa återanvändning och återbruk så gott det går. Inte minst är det även bra ur en ekonomisk synvinkel att ta vara på det vi har inom koncernen, innan vi köper nytt. Egentligen så är det en ganska enkel process, vi behöver bara hjälpas åt och bli mer aktiva och medvetna i det tänket! Kanske kan transport ske genom att någon, även en extern aktör, kan hämta upp det överblivna materialet när de ändå kör förbi, och på så sätt lämna av det på byggarbetsplatsen. Smidigt, eller hur? Under hösten har vi till exempel haft sju ytterdörrar som kunnat användas i annat projekt.

Cirkulär ekonomi är en nödvändig väg framåt inom byggbranschen och en viktig del av vårt arbete för att uppnå en klimatneutral framtid. Den behöver kunna ske internt, men också genom samarbete i hela branschen och i hela näringslivet. Genom att gemensamt sträva efter att återanvända och ta tillvara på material och resurser, skapar vi inte bara positiva miljöeffekter genom minskat avfall och minskad belastning på jordens resurser, utan vi stärker också vår ekonomiska hållbarhet. ”Intern marknadsplats” är ett praktiskt exempel på hur vi inom Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger kan samarbeta och främja cirkulär ekonomi mellan våra projekt. Tillsammans tar vi steg i rätt riktning, och varje insats, varje material som återanvänds, och varje resurs som delas, är ett steg närmare en mer hållbar och klimatvänlig byggbransch. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla det arbetet ännu mer!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...