Tillbaka

Sedan ett par år har vi ett IT-forum i Byggmästar´n i Skåne AB. Forumet fånga upp lite olika arbetsområden, med medarbetare från produktion, kalkyl/inköp, projektstyrning, administration/ekonomi, arbetsmiljö/säkerhet, personaladministration med mera.

Det är bra att vi kan fånga upp olika infallsvinklar på IT och vår fortsatta digitalisering, för att kunna planera och implementera i en lämplig ordning.  Inom denna grupp sätts denna planering grovt, för att sedan beaktas i vår budget- och utvecklingsarbete. Den fortsatta digitaliseringen är mycket viktig för företag, samtidigt som det är svårt att se framför sig hur vi ska arbeta i framtiden, när vi lätt hamnar i sättet vi arbetar på idag och bara vill ”förflytta det arbetet lite grand”.

Just nu befinner vi oss i ett läge där vi börjat aktivera BIM-arbetet i företaget, och i att automatisera vår fakturering. Vi sneglar även parallellt på att försöka få de ekonomiska systemen att prata mer med varandra och i att automatisera denna process tydligare, till exempel att endast behöva ”starta upp ett projekt” i en programvara, som sedan berättar för övriga system om detta. Vi tittar också på digitala signaturer, främst till alla de inköp vi gör till våra projekt, och är nära beslut kring vald lösning.

Oftast har vi digitala möten, förr via Skype och nu via TEAMs, men i år kommer vartannat möte bli mer ”fysiskt”, men att man får lov att delta digitalt ändå.

– Som VD är detta ett utmärkt forum för mig, där jag kan stämma av lite tankar och input kring allehanda IT-frågor, och kan fånga upp medarbetare som vill engagera sig lite extra i vår digitalisering. Jag är tacksam över det, berättar vår VD Carin Stoeckmann.

SENASTE INLÄGGET

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...