Tillbaka

Kan en lastbil idag fungera som eldriven?

(Bild lånad av: Börje Jönssons Åkeri)

Ett lokalt åkeri, Börje Jönssons Åkeri, jobbar verkligen på för att bidra i klimatomställningen med fossilfria transporter. De kör lastbilar på biogas, med HVO och har även eldrivna lastbilar. Vi har ofta fått höra att en lastbil inte kan köra längre sträckor om de är eldrivna, då batterierna inte räcker till för den typen av transporter. Nästa fråga som uppstår är om vi har en tillräckligt bra infrastruktur för att kunna ladda flera ellastbilar om de ökar i antal på våra vägar?

Därför blev vi nyfikna när vi fick höra att Börje Jönssons åkeri har en eldriven lastbil, från Volvo. Hur fungerar deras lastbil. Vilken räckvidd har den, och hur fungerar det att ladda den, och vad tror de om infrastrukturen för att ladda en ellastbil? Vi har pratat med Ulf Jönsson, VD på Börje Jönssons Åkeri, och han berättar mer om ellastbilen.

Hur fungerar er ellastbil? Och hur laddar man den?  

– Lastbilen fungerar som om det vore en vanlig dieseldriven i sitt uppdrag. I projektet har vi även en trailer med ett kylaggregat som drivs elektriskt, även detta har visat sig vara framgångsrikt och är lika smidigt som lastbilen. Den lastbil vi har kan ta emot stora mängder laddning, 350 kWh. Det innebär att en laddstation som ger mycket ström förkortar laddtiden avsevärt, vilket är viktigt för lastbilars nyttjandegrad. Vi kan använda samma stationer att ladda på om utrymmet tillåter att en lastbil parkerar där. Laddstationer börjar komma för tunga fordon, anslutningen vi har är densamma som för helelektriska personbilar.                                                              

Vilken räckvidd har lastbilen?  

– Ungefär 35 mil. 

Har ni stött på några utmaningar gällande användningen av ellastbil? Har vi en tillräckligt bra infrastruktur för att kunna ladda flera ellastbilar om de ökar i antal på våra vägar? Eller vad tror du om det? 

– Angående lastbilen från Volvo är det förvånansvärt lite utmaningar. Det är ladd-infrastrukturen som varit utmaningen, platser att ladda på och hur mycket ström man har tillgång till. Intresset för laddinfrastrukturen har startat från flera aktörer och en utbyggnad har påbörjats. 

 Hur ser ni på framtiden gällande ellastbilar?  

– Vi skulle säga att el är ett självklart alternativ, dock kan inte allt bli elektriskt och vi står inför stora energiutmaningar som kommer påverka val av energi till fordon.  Vi tror att flytande biogas fortfarande har sin plats bland alternativa bränslen samt att vätgas kommer vara ett alternativ i framtiden. 

Samtidigt som H22 pågick i Helsingborg lanserades den 14 juni Sveriges största publika laddstation för lastbilar, vilket även Börje Jönssons Åkeri hänvisar till i intervjun. Den finns på Ättekulla i Helsingborg och har skapats genom ett samarbete mellan Öresundskraft och Volvo Truck Center. Stationen har, enligt pressmeddelande, fyra laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW för snabbare laddning vid korta stopp samt sex platser med laddeffekt 100 kW för depåladdning vid längre stopp. Stationen har kostat cirka sju miljoner kronor att uppföra. Bokning och betalning sker via Volvos bokningssystem och stationerna blir publika, det vill säga tillgängliga för alla lastbilsfabrikat. Från pressmeddelandet kommer följande citat:

– Laddstationen är starten på ett paradigmskifte som tillsammans med kommande stationer påtagligt kommer att bidra till omställningen av transportsektorn och aktivt bidra till Sveriges övergripande miljömål. Den är frukten av ett samarbete mellan två helt olika branscher – energibranschen och transportbranschen – där den gemensamma viljan att hitta lösningar har övervunnit olikheterna och där vi landat i en lösning som tillgodoser båda sidors behov, sade Anders Östlund. Han fortsatte:

– Laddstationen möter logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet och energisystemets behov. Genom smart styrning kan stationen fungera som en resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. Den lägger grunden för nya affärer för oss som bolag, för stadens fortsatta utveckling som ett logistiknav och för tillverkare av tunga fordon. 

– Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra kunder att välja mer hållbara transportlösningar. För att elektrifieringen ska ta fart måste det finnas infrastruktur där man kan ladda, därför är det här samarbetet med Öresundskraft mycket värdefullt, menade Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige. 

Det har nog inte undgått någon att vi måste fasa ut de fossila bränslena. Idag strävar vi därför allt mer efter att elektrifiera våra fordon, men med detta krävs det även att samhället fortsätter att utveckla och utöka ladd-infrastrukturen och vi verkar vara på god väg till det redan! Det är väldigt kul att se att utvecklingen går i denna positiva riktning och att Börje Jönssons Åkeri arbetar så pass mycket med denna fråga. Vi hoppas se fler av dessa ellastbilar i framtiden och såklart en betydligt bättre laddinfrastruktur!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...