Tillbaka

Kan man lagra energi i trä?

Världen har genomgått en stor förändring under de senaste årtiondena när det kommer till den digitala utvecklingen. Vi kan få hjälp med det mesta med hjälp av olika tekniker och ett enkelt knapptryck! Digitaliseringen har även nått byggbranschen och idag finns det ett flertal olika verktyg, program och tekniker som underlättar byggprocessen. Och denna utveckling kommer bara fortsätta och det kommer göra att vi behöver en stor mängd energi för att förmedla data, givetvis fossilfri sådan! Denna ökade efterfrågan på energi och hållbara lagringsmöjligheter hoppas det svenska företaget Ligna Energy kunna möta med hjälp av grön och säker energilagring, genom att använda hållbara material, som bland annat lignin!

Enligt Ligna Energy så kommer det år 2025, finnas 150 000 Internet-enheter som ansluter sig till internet varje minut. I många fall drivs dessa enheter av batterier. Detta kommer enligt dem leda till att cirka 80 miljoner batterier dumpas dagligen samma år. Och en stor debatt i samhället idag är beträffande batteriers påverkan på miljön, i och med att många av dessa batterier innehåller giftiga kemikalier, som bly, kvicksilver och kadmium, som är skadliga för både människor och miljön. Men med hjälp av en uppladdningsbar, tunn och grön superkondensator hoppas företaget kunna lagra energin på ett hållbart sätt, nämligen med träbatterier!

Batteri av skogens restprodukter 

Batterierna är gjorda av lignin, ett bindande ämne som finns i varje träd, och detta ämne har förmågan att ladda upp och ladda ur elektrisk ström! När pappersindustrin utvinner cellulosa, så blir ligninet kvar som restprodukt. Istället för att brännas, som det oftast görs, kan det istället fylla en viktig roll i dessa träbatterier! Ligninet, som är i pulverform, trycks ut på tunna metall- och plastfolier. Även cellulosa, kol, vanlig ledande polymer och vattenbaserade elektrolyter utgör beståndsdelar i batterierna. Batterierna trycks sedan ut på en tunn plastfilm, vilket gör att de i princip kan sättas in i diverse sorters ramar. När man sedan har en solcell som laddas och sätter ihop den med en battericell, så skapar man en kraftenhet till elektronik som behöver energi! Eller så kan man sätta batterierna i sensorboxar som används för smart styrning av klimat i byggnader, samt energistyrning. Dessa battericeller kan sedan antingen slängas eller återvinnas, till skillnad från vanliga batterier som måste slängas och hanteras som speciellt avfall.

(Foto lånad av: Ligna Energy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVT har gjort en intervju med VD:n för Ligna Energy, Peter Ringstad.

– Smarta hus är en typisk målgrupp, så det kan vara fastighetsägare som behöver kunna styra energi och klimat i sina hus. Längre fram kan man tänka sig storskalig lagring av energi. Då kan det vara en solkraftanläggning eller ett nätbolag som behöver stabilisera sina frekvenser, säger Peter Ringstad, vd på Ligna Energy. 

Den tekniska utvecklingen går verkligen framåt och behovet av energi ökar samtidigt, inte minst inom byggbranschen! Samtidigt är det viktigt att utvecklingen gällande hållbar energi följer med, och extra intressant blir det när restprodukter, som i detta fall, samtidigt kommer till nytta! Trots att detta enbart är starten för dessa träbatterier så ska det bli kul att se hur utvecklingen går framöver! Kanske kommer träbatterier bli det nya “vanliga” och något som kommer att finns i den allra flesta elektronik vi har i framtiden!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...