Tillbaka

Bill Gates konstaterar i boken ”Så undviker vi klimatkatastrofen: lösningarna vi har och genombrotten vi behöver” från 2021 att betong är världens näst mest använda material, efter vatten. Merparten av all byggnation innehåller betong och eftersom betongen kännetecknas av hållfasthet, beständighet och god formbarhet, är betong ett stabilt material som är optimalt för byggandet. Betong tillverkas genom att man blandar cement, vatten, ballast, tillsatsmedel och ibland även tillsatsmaterial vilket är väldigt klimatpåverkande, framför allt på grund av framtagandet av cement. Cement tillverkas av finmalt lermaterial och kalksten som hettas upp till 1450 grader, en process som kallas för kalcinering, där stora mängder koldioxid frigörs. Detta gör cementen till en klimatbov som bidrar till cirka 8 procent av världens koldioxidutsläpp. Det pågår stora insatser inom cementindustrin för att minska dess klimatpåverkan, som Ni säkert redan vet.

För att cementens klimatpåverkan ska vara i linje med Parisavtalet, som är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016, med syfte att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser, behöver cementens koldioxidpåverkan årligen att minska med 16 procent till 2030. I hela världen finns dock ett stort behov av nya bostäder och lokaler samt ny infrastruktur, vilket betyder att trots insatser för att minska cementens koldioxidpåverkan kommer cementtillverkningen att öka, vilket kommer att skapa problem oavsett. Frågan är, hur löser man då detta? Och kan det vara så enkelt att svaret finnas i naturen? Ja, det verkar kanske så…

Biocement, bild: Biomason

Året 2012 grundades företaget Biomason av arkitekten Ginger Krieg Dosier med syfte att minska de stora klimatutsläppen från vårt vanligaste byggmaterial. Detta genom att odla fram ett material som är starkare än cement. Materialet kallas för biocement och benämns redan som en potentiell ”gamechanger” när det gäller cementens klimatavtryck. I naturen skapas cementliknande material hela tiden och Krieg Dosier har under många år studerat hur naturen använder kol som byggsten för att skapa detta cementliknande material utan att behöva bryta och bränna kalksten. Dock tar det hundratals eller tusentals år för materialet att bildas. Biomason har kopierat processen, men genom att skapa perfekta förutsättningar för bakterierna har de lyckats att få fram samma resultat på bara några dagar. Biomason är det enda företaget i världen som använder biologi för att kommersiellt producera cement vilket eliminerar koldioxidutsläppen och bidrar med en positiv inverkan på miljön. Enligt Biomason påminner tekniken om hur koraller växer och bygger på att man tillsätter bakterier till ett finkornigt granitmaterial som, i nära rumstemperatur, gör så att kalciumkarbonat börjar växa i materialet. Materialet får sedan hårdna i formar och resultatet är ett material starkare än cement, det vill säga den så kallade biocementen. Till skillnad från traditionell cementproduktion, som kräver kalcinering med ugnar och kan ta upp till 28 dagar att härda helt, bildas biocement i rumstemperaturer och når maximal styrka inom 24 till 72 timmar, och är dessutom tre gånger starkare än vanligt betongmurverk. Resultatet är förgjutna plattor, och andra produkter, som säljs under namnet Biolith.

Biomason har idag cirka 90 anställda i 50 olika discipliner där både forskning och utveckling går snabbt. Under 2021 startade Biomason och klädföretaget H&M ett samarbete för att utveckla klimatsmarta butiksgolv som ska användas vid byggandet av nya butiker eller renoveringen av gamla. Med nästan 5000 butiker i världen på vardera runt 2000 kvadratmeter är H&M’s klimatavtryck stort, och företaget har som mål att använda sig av 100 procent återvunnet eller hållbart framställt material till 2030. Biocementen blir då ett viktigt steg i klädjättens resa att nå dessa mål. Förhoppningen är att andra återförsäljare ska följa trenden, så att hela klädindustrin ska kunna minska sitt klimatavtryck. För att detta ska bli en möjlighet anställde Biomason Teslas tidigare vice VD för biltillverkning, Bert Bruggeman, som operativ chef för att övervaka den ökade tillverkningen av biocement i en ny fabrik som har en kapacitet att producera upp till hundratusen kvadratmeter av materialet per år. Eftersom biocementen är ett tungt material krävs det att fabrikerna finnas där kunderna finns och planer finns på att öppna fler fabriker världen över. Dessa fabriker ska dock vara större och ha en kapacitet att producera upp till 500 000 kvadratmeter av biocement per år.

Förutom framtagandet av ett nytt butiksgolv av biocement åt H&M jobbar Biomason även med att ta fram ett undervattenscement som ska ta koldioxid från havsvatten och växa under tiden. Syftet med produkten är att skydda strandlinjer, dammar och broar, där erosion är ett pågående problem. Detta gör Biomason på uppdrag av den amerikanska regeringen och företaget har idag ett pilotprojekt på gång i North Carolina, USA, där man har byggt en strandlinje med biocement för att försöka skydda den levande kustlinjen från erosion. Om två år har Biomason också ambitionen att ha tagit fram en färdig mix för gjutning av husgrunder med biocement. Oavsett produkt är företagets mål skyhögt – att ta bort 25 procent av koldioxidutsläppen från världens betongtillverkning till 2030 genom att “odla cement”, detta genom att starta upp fler fabriker och knyta sig an starka samarbetspartners som precis som Biomason vill minska världens koldioxidutsläpp.

Vi som jobbar i byggbranschen vet att bygg- och fastighetsbranschen bidrar idag till en betydande del av samhällets totala miljöpåverkan, och vi vet att vår byggsektor har stora utmaningar framför sig där man ständigt kämpar med att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser för att minska vår klimatpåverkan. Tyvärr har vi på Byggmästar’n i Skåne inte själva förmågan att driva på forskningen kring alternativa lösningar som kan minska byggbranschens klimatpåverkan därför uppskattar vi att det finns företag som Biomason. Vi tycker att biocementen verkar väldigt intressant och vi följer utvecklingen med spänning! Förmodligen så är biocementen bara ett exempel på allt som pågår runt om i världen där företag som vill vara med och påverka den gröna omställning som vi behöver för att minska den globala klimatpåverkan och varje initiativ välkomnas! För vår del deltar vi gärna i pilotprojekt med allehanda lösningar som kan bidra i ett minskat koldioxidutsläpp, och vi ser fram emot den dagen då vi eventuellt befinner oss i ett projekt där biocementen är ett alternativ, givetvis tillsammans med våra kunder!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...