Tillbaka

Kan vi minska på vårt byggbuller?

Flera i byggbranschen har fått problem med hörseln på grund av bullerskador. Det kan ge tillfälliga skador men också bestående men. Buller gör också oss mer trötta och stressade. Det blir svårare att föra samtal i en bullrig miljö och om man höjer rösten kan det även slita på rösten. För att minska risken för hörselskador behöver vi dels få ned den generella ljudnivån, dels se upp för plötsliga höga ljud, så kallade impulsljud.

Helt lätt är det inte att få bort bullret från våra byggen, men däremot kan vi se till att minska på det. Kan en bullrig metod ersättas med en mindre bullrig metod? Eller går det att hitta sätt att dämpa den tänkta metoden? Behöver vi slänga grejer så det slamrar, eller kan vi dämpa ljudet när grejerna landar. Bara genom att lägga en matta som underlag där saker ska kastas in dämpas ljudet rejält. Ha en varsam materialhantering och avfallshantering.

Idag finns det maskiner och verktyg som är tystare mot vad de var tidigare. Det är en bra grund till lägre nivå på bullret. Men det är också viktigt att de som använder maskinerna och verktygen vet hur de ska använda dem på ett korrekt sätt, samt underhålla dem fortlöpande. Det finns till exempel ljuddämpande cirkelsågklingor! Om man är mer varsam och lugn i sin hantering av maskinerna minskar också bullernivån.

Elfordon är tystare än dem som drivs av bensin, diesel eller HVO, och vi ökar andelen elektrifierade fordon på våra byggen.

Radion är kanske inte det som ger de farliga impulsljuden eller en hög ljudnivå, men radion upplevs som störande för dem som inte alls är intresserade av detta radioljud, utan finner det oönskat, störande och stressande, vilket vi också ska fundera över. Fundera över vem på bygget som verkligen ska höra radion, de som är precis intill radion eller hela bygget? Ja, svaret är såklart att om en radio är igång, är det för dem som är precis intill radion.

Kan en maskin som används stå på ett bullerreducerande/fjädrande underlag så att ljudet inte vandrar vidare i stommen/fasta material?

Kan vi skilja på bullrande moment från tystare moment? Det finns idag riktigt bra bullerreducerande mattor/dukar som man kan hänga upp på stängsel/staket som kan ringa in den hårt bullrande miljön, och det är lätt att flytta runt detta staket med den bullerreducerande duken. Men, om man använder detta utomhus får man vara medveten om vindstyrkor som kan välta dessa stängsel med bullerreducerande dukar.

Kan man sätta in tillfälliga ljudabsorbenter på väggar och tak där vi är och bygger?

Visst kan vi också skydda oss med hjälp av hörselkåpor med mera, men vi har också en omgivning som hör vårt buller och som störs av det, så de bullerreducerande åtgärderna är lika viktiga för dem som för oss. När vi planerar produktionen och arbetsbereder momenten, är det viktigt att även beakta bullret och vad vi kan göra för att minska på det så gott det går. Genom att tänka på frågorna vi lyft här, kan vi säkert minska på bullret.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...