Tillbaka

Känner du till språkappen Lingio för bygg?

Vi har tidigare berättat om byggengelska och dess vikt för branschen. Vi har väldigt lätt för att prata på vårt eget språk, men hur blir det när vi försöker prata om byggarbetsplatsen och projektet på till exempel engelska? Idag är det allt fler medarbetare inom byggbranschen som inte har svenska som första språk, vilket kan göra det svårt att kommunicera, speciellt med branschspecifikt språk. Under 2015 utvecklade därför Lingio en språkapp, och efter det utvecklades det inom byggsektorn ett stöd för byggengelska och byggarabiska. För vår del är det byggengelskan som vi har mest nytta av!

Det blir inte enbart viktigt att kunna kommunicera och förstå varandra utifrån ett socialt perspektiv, utan också utifrån säkerhetsperspektivet på en byggarbetsplats. Tanken med appen är att alla som behöver stöd kan ladda ned appen, för att den som kan svenska men som behöver kommunicera på engelska, men också tvärtom, den som behöver kunna kommunicera på svenska men inte kan det så bra, utan är bättre på arabiska eller engelska, ska kunna navigera fram i svenskan på en byggarbetsplats. Det kan underlätta arbetet på byggena otroligt mycket!

Hur fungerar appen?

Appen innehåller cirka 2 000 bygg- och anläggningsrelaterade ord på svenska, engelska och arabiska. Tanken är sedan att fortsätta utöka så att ordlistan ska finnas på ännu fler språk. När det kommer till själva funktionen så kan man i appen lära sig rent byggspråk, men också annan relevant språkkunskap som kan vara bra att bemästra på byggarbetsplatsen. Språkstödet kan vara bra när det kommer till att prata om exempelvis arbetsmiljö och säkerhet, installationer och reparationer, men också vardagliga ord och konversationer i vardagen som kan vara till nytta på lunchrasten eller dylikt. På en byggarbetsplats är det trots allt inte enbart byggspråk som pågår. Utöver detta finns det ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord och en tematisk indelning med bland annat Arbetsmiljö, Etik, Material och Produktion för att kunna lära sig mer inom ett specifikt område.

Som bilderna till höger visar kan du välja mellan olika ämnen, vilket sedan tar dig vidare till en ordlista. Där du kan se till exempel på vad anläggningsarbete, anläggningsyta och ankarjärn är på engelska. Orden kommer dessutom i bokstavsordning, vilket gör att du lätt kan skrolla ned till det ordet du letar efter. Smart va?!

Vi på Byggmästar’n i Skåne tycker detta verkar vara en väldigt nyttig app som säkerligen hade kunnat vara till hjälp för våra medarbetare! Vi har därför pratat med Anders Blom, arbetsledare på Malmö Entreprenad, som på sina byggen ofta får navigera fram på engelska.

I vilka situationer kan du tycka det är svårt att kommunicera på engelska? 

– Det är väl i princip att hitta fackord på engelska direkt i huvudet. När man kommunicerar muntligen med en engelsktalande person så får man många gånger använda kroppsspråk och många gånger även rita för att få sig förstådd. Det blir ju så när man inte har det där ordspråket, framförallt när det kommer till byggengelskan. När man pratar så vill man ju att det ska flyta på! En sådan här app kan ju därför vara en bra grej när det kommer till byggengelskan.  

Vilka hjälpmedel tror du hade varit av nytta i dessa situationer? 

Denna app skulle jag tro kan fungera som ett bra hjälpmedel! Jag kan nog tänka mig att denna app är bra när man till exempel skriver protokoll eller när man generellt ska skriva eller prata med hjälp av byggengelska.  

Vad tycker du om appen? Är det något vi på företaget kan använda?  

Får man bara sätta sig in i hur appen fungerar så tror jag det är en bra app. Det är ju inte enbart att lära sig, utan det finns ju en tröskel som man måste komma över. Man måste ta sig tid för att man ska kunna ta nytta av alla finesser. Sedan tror jag absolut att detta är något vi på företaget hade kunnat använda.  

Är du nyfiken på att testa den? Appen är gratis att ladda ned på App Store och Google Play och fungerar till alla smartphones! När appen är installerad, öppna appen och tryck på den orangea loggan nere i högra hörnet. Välj Byggindustri/Construction Industry för att få tillgång till ordlistan.

OBS! För att komma åt ordlistan måste du ha inställningen för språk som svenska, engelska eller arabiska!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...