Tillbaka

Ett av vår tids absolut äldsta byggmaterial är betong. Betongen är ett stabilt material som är optimalt för byggande av bostäder såväl som infrastruktur. Betongen kännetecknas av hållfasthet, god formbarhet och beständighet, den brinner inte, möglar inte och tål fukt. Allt som allt så är betongen ett fantastiskt byggmaterial som bidrar till samhällsbyggandet och det är även historiskt bekräftat. Husen som byggdes i betong i början av 1900-talet står kvar än idag. Den enda nackdelen är att vid tillverkning av cement, som är en ingrediens i betong, så släpps stora mängder koldioxid ut. Detta bidrar i sin tur negativt till växthuseffekten.

Tillverkning av cement innebär utsläpp av koldioxid vilket idag utgör omkring 3-4 procent av världens totala utsläpp och av dessa är 4 promille i Europa. Betong tillverkas genom att man blandar cement, vatten, ballast, tillsatsmedel och ibland även tillsatsmaterial. Men, det är själva framtagandet av cement som är mest klimatpåverkande. Cement tillverkas av finmalt lermaterial och kalksten som hettas upp till 1 450 grader celsius, i en process som kallas för kalcinering och då frigörs koldioxid. I Sverige producerar vi årligen fem till sex miljoner kubik betong för vår infrastruktur och våra olika sorters byggnader, vilket motsvarar ett utsläpp på cirka 1 650 000 ton koldioxid per år. Det krävs åtgärder för att kunna minska utsläppen av koldioxid vid tillverkning av cement för att inte påverka miljön och klimatet negativt och här pågår ett intensivt arbete.

För att ytterligare fördjupa oss i hur betongbranschen jobbar för mer hållbar betong har Byggmästar’n i Skåne träffat Carina Edblad, VD, på Thomas Betong.

Hur bidrar ert företag till hållbarhetsarbetet?

– Vi har ett stort fokus på hållbarhet och har haft under flera år. Vårt fokus har främst legat på att erbjuda marknaden produkter som är miljövänligare och har en mindre klimatpåverkan än traditionell betong. Vi har en forsknings- och utvecklingsavdelning som tar fram recept på miljövänligare betong som med mindre klimatpåverkan, men som ändå uppfyller alla standarder, krav och har rätt egenskaper. Branschen har tagit fram en färdplan för att minska betongens klimatpåverkan och målet är att vi ska vara helt klimatneutrala 2045 och det skall finnas klimatneutrala produkter redan 2030. Klimatpåverkan från betongen ska helt ha halverats 2023. Vårt mål på Thomas Betong är att vara snabbare med att möta de målen.

Hur jobbar ni för att minska betongens klimatpåverkan?

– Vi har byggt upp en struktur för att kunna ta in andra material än cement i vår betong. Cement har störst miljöpåverkan i vår produkt, eftersom 90 % av betongens klimatpåverkan kommer just från cementen. Vi har tagit fram en så kallad klimatförbättrad betong – ”ThomaGrön”. Den tog vi fram redan 2012 och har erbjudit produkten sedan dess. Den klimatförbättrade betongen har 10-70% % lägre klimatpåverkan eftersom vi har valt att ersätta cementen med andra bindemedel, som förstås är testade och godkända enligt standarder. Det finns myter och rykten som säger att den betongen som innehåller alternativa bindemedel får längre uttorkningstider. Men vi har följt detta väldigt noggrant i flera projekt och uttorkningstiderna påverkas inte. Man har heller inte haft någon typ av andra problem med produkten. Det man dock ska ha i åtanke är att betong med alternativa bindemedel kan följa en annan uttorkningskurva och man måste ha kunskap om hur den kurvan ser ut och hur man ska konstruera med denna typ av betong. Men produkten i sig är inte sämre. Det är heller inget nytt egentligen, man har gjort betong med till exempel flygaskor och slaggprodukter i närmare 50 år utomlands, i bland annat USA och Tyskland. Det är bara här i Sverige som man har haft strikta standarder som inte har tillåtit alternativa bindemedel i betong. Så vi känner oss trygga med detta.

Är klimatneutral betong ens en möjlighet?

– Absolut, det är jag övertygad om. Det finns tester som styrker det och det är framför allt det som är målet med vår färdplan, men det finns olika vägar att nå dit. Den enklaste vägen skulle vara att få cementen att minska sin klimatpåverkan. Där har det redan skett väldigt mycket i Sverige. Sedan finns det sätt att fånga in koldioxid på, men där krävs stora investeringar, men även här går utvecklingen snabbt och det pågår pilotprojekt redan idag. Helt klimatneutral betong erbjuder vi inte och det finns inte på marknaden idag, men vi ser färre och färre hinder för att kunna ta fram det. Man har tidigare, som jag nämnde, varit hårt styrd av standarder, men idag har man börjat förändra dessa. Framför allt så finns det en vilja att ta fram klimatneutral betong och ambitionerna är höga! Jag tror att man relativt snart kommer att kunna se helt klimatneutral betong, den kan redan finnas framme om ett par år.

Framtidens betong kommer med andra ord att vara klimatneutral, men för dem som oroar sig om kvaliteten på betongen så behöver de inte göra det längre. I Sverige har vi länge haft specifika recept för betongen och varit hårt styrda av standarder, men i utlandet har man länge experimenterat med betong och erbjuder sedan många år tillbaka en produkt med lägre klimatpåverkan. Och man vet att den betongen har samma kvalitet och uppfyller samma krav som den betongen vi erbjuder på den svenska marknaden idag.

Den klimatförbättrade betongen som idag finns på marknaden är något dyrare per kubikmeter då stark efterfrågan på alternativa bindemedel har gjort att priset har ökat. Det kan bli en utmaning att sälja in produkten till kunden och motivera varför kunden ska välja en dyrare produkt men oftast skiljer det lite om man tittar på totalkostnad för byggnaden. En annan utmaning med den ”nya” betongen är människans tendens att välja det säkra före det osäkra, eller rättare sagt välja det man är van vid. Det är då viktigt att vara informerad om att den klimatförbättrade betongen är annorlunda och att man måste lära sig hantera den, men att själva produkten inte är sämre utan har många fördelar. Men klimatmedvetenheten är idag större, så den klimatförbättrade betongen, och den klimatneutrala betongen som kommer komma, kommer få genomslag oavsett. Det är dock viktigt att våra kunder vill vara med och ta klimatsmarta betongbeslut.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...