Tillbaka

Klimatsmarta installationer

Än så länge ska vi inte beakta installationerna i en nybyggnation när vi tar fram en klimatberäkning till en klimatdeklaration enligt lag, men det betyder inte att vi inte ska jobba med det. Som byggare är vi inte experter på just installationer och både i projekterings- och byggskedet köper vi in tjänster från installatörer. Bravida är en installatör som vi har samarbetat med och som arbetar mycket med den hållbara utvecklingen och klimatsmarta installationer. Det är därför intressant att se hur deras arbete gällande detta ser ut, så vi har därför kikat in deras hemsida!

Värdefulla åtgärder 

Bravida arbetar mycket för att hjälpa sina kunder till att göra mindre klimatavtryck och det gör företaget genom bland annat åtgärder som automation, energioptimering och klimatsmarta lösningar.  Inom automation kopplar Bravida ihop fastighetens installationer och kopplar upp dem mot ett centralt system. Allt som sker i anläggningens installationer kan då övervakas och styras på distans, till exempel: temperatur, luftkvalitet, belysning eller behov av underhåll. Det gör att installationerna fungerar bättre tillsammans, och därmed förbrukar mindre energi. Energioptimering är även en viktig åtgärd för att kunna effektivisera fastighetens energianvändning. Anläggningar åldras trots allt och behövs rengöras ibland, eller så är en anläggning felinställd, vilket bidrar till att de drar onödigt mycket energi. I detta fall kan en energioptimering enkelt effektivisera energianvändningen och i samma veva öka installationernas livslängd, vilket givetvis enbart är positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv! När det sedan kommer till energismarta lösningar så jobbar företaget mycket med att få fler kunder att ställa om till ett fossilfritt och eldrivet samhälle. Det handlar om bland annat installation och service av bland annat solceller, elbilsladdning, värmepumpar och energisnåla belysningssystem.

Vidare så arbetar Bravida även med avfalls- och materialhantering, genom att till exempel effektivisera resursanvändningen, återbruk och att utbilda deras personal i avfallshantering. Avslutningsvis arbetar de med att försöka minska koldioxidutsläppen genom att tänka lite extra på transporter och deras fordon. Till exempel ställer de om till elbilar och utökar infrastrukturen för laddning av elbilar vid deras kontor. Som vi kan se så arbetar Bravida med hållbarhetsfrågan utifrån olika punkter och områden, vilket är kul att se! Vi följde även upp och ställde några frågor till Ebba Arvidsson, Sustainability Business Developer på Bravida, gällande hur företaget arbetar med klimatpåverkan och klimatsmarta installationer.

Hur arbetar ert företag för att främja hållbarhet? 

– Under 2021 tog Bravida fram en ny hållbarhetsstrategi där vi arbetar med tre fokusområden: “Klimat, energi och resursanvändning”, “Vårt sociala ansvar” och “Uppförande”. Inom dessa områden har vi målområden där vi arbetar mer specifikt med olika hållbarhetsfrågor som exempelvis utsläpp från våra fordon, material och avfall, hälsa och säkerhet, mångfald och medarbetarutveckling och uppförande och styrning för att nämna några. Kunderbjudande är ett hållbarhetsområde för att vi anser att vi som service- och installationsföretag har stora möjligheter att genom energieffektiva lösningar minska våra kunders energipåverkan och i längden även klimatpåverkan. Hälsa och säkerhet är ett annat område som är otroligt viktigt för oss. Att alla ska komma hem till sina nära och kära, hela och friska från arbetet varje dag är det viktigaste för Bravida och därför arbetar vi ständigt med detta. 

Vilka är de viktigaste framstegen som du redan har uppmärksammat för att minska klimatpåverkan de senaste åren? 

– För just klimatpåverkan skulle jag säga att arbetet med att byta ut våra fordon från fossilbilar till elbilar är ett viktigt steg. Här har vi en stor möjlighet att minska vår egen klimatpåverkan och därför tar vi steget att ställa om från fossila drivmedel. Sedan är en stor källa till klimatpåverkan det material vi köper in som används i kundprojekt. Inom installationsbranschen är återbruk och cirkularitet väldigt nytt men vi tycker detta är ett viktigt steg för att minska användningen av råmaterial och klimatpåverkan. Därför har vi arbetat fram målet att till 2025 ska 5 % av allt material vi köper in vara återbrukat. Detta är ett väldigt ambitiöst mål och särskilt eftersom detta är ett relativt outforskat område för installationsmaterial. 

Vilken är den största utmaningen för att minska klimatpåverkan? 

– För Bravida kan den största klimatpåverkan härledas till inköpt material som används i kunduppdrag. Detta är en indirekt klimatpåverkan för oss, men detta är viktig att ta hänsyn till och arbeta för att minska. Det finns dock stora utmaningar på grund av att vi inte själva tillverkar några produkter och därför är beroende av material- och produktdata från våra leverantörer. Det är långa leverantörskedjor och alla är inte helt transparenta med hur leverantörskedjan ser ut, vilket blir en utmaning för oss när vi ska välja material ur hållbarhetssynpunkt. 

Kan du berätta mer om tjänsterna ni erbjuder för att främja klimatsmarta energilösningar och energioptimering? 

– Regelbunden service är en väldigt viktig åtgärd för att göra fastigheter mer energieffektiva. Med regelbunden service minskar vi fastighetens energianvändning och driftskostnad. Samtidigt ökar driftsäkerheten och fastighetens värde. Enkla energiförbättringar betyder att vi alltid håller utkik efter förbättringsmöjligheter. Våra servicetekniker erbjuder gärna enkla byten av gamla komponenter till nya energieffektiva komponenter, exempelvis pumpar, fläktar och belysning. I energioptimering analyserar vi energianvändningen i en fastighet eller ett fastighetsbestånd, och utför energibesparande åtgärder. Med hållbara energilösningar som bergvärme, solpaneler och laddstolpar minskar fastighetens och användarnas klimatavtryck. Med automation kopplar vi ihop installationer för att bevaka och optimera anläggningar på distans. Det ger stora möjligheter att minimera fastighetens energianvändning. 

Har ni märkt av en ökning av klimatsmarta installationer? Vad säger era kunder? 

– Generellt skulle jag säga att efterfråga på klimatsmarta lösningar har ökat, men också att det beror mycket på vilken kund det handlar om. Att spara energi har efterfrågats länge, men att spara energi för att minska klimatpåverkan skulle jag säga har lyfts mer de senaste åren. 

Bravida arbetar med hållbarheten på olika sätt, där klimatsmarta installationer verkligen har tagit fart och det är kul att se att arbetet mot en mer klimatsmart framtid går framåt! Vi på Byggmästar’n i Skåne är glada över att samarbeta med en installatör som arbetar för att främja klimatpåverkan och där vi tillsammans kan fortsätta att arbeta mot en mer hållbar framtid. Smarta och hållbara installationer går hand i hand med klimatomställningen och hållbarhetsarbetet i stort!

Bild lånad av  Bravida.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...