Tillbaka

Vår externa KMA-revision, utförd av Qvalify, är nu genomförd!

20-21 maj genomförde vi årets externa revision för vårt integrerade KMA-ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal, affärsetik), ISO-certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001.

Våra tre externa revisorer har granskat oss i dagarna två, på alla våra geografiska enheter och olika typer av byggprojekt. De har granskat oss utifrån de tre ISO-standarderna och vad vi själva har valt att ha med i vår KMA-handbok. Just det här året hade vi en så kallad ”förnyelserevision”, vilket man har vart tredje år, då en fördjupad revision genomförs, där man blickar tillbaka tre år i hur vi arbetet med KMA. Dessutom har vi detta år gått från arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 till ISO 45001.

Revisionen har gått mycket bra, och vi fick ett fåtal mindre avvikelser att hantera, men framför allt fick vi mycket beröm och inspel till några förbättringar och finjusteringar i systemet. Ett företag som går in i ett nöjt läge slutar att utvecklas, och därför är det bra att alltid vara redo för nästa steg i utvecklingen och ta emot såväl intern som extern input för den utvecklingen.

Vi har varit certifierade sedan 2004 och det ångrar vi verkligen inte. De externa revisionerna ”tvingar” oss att hela tiden visa på hur vi arbetar och vilka förbättringar vi arbetar med fortlöpande, och det i sig har nog hjälpt oss i hög grad i vår utveckling framåt sedan 2004. Det skapas en systematik i vardagens rutiner, men också en systematik i utvecklingsarbetet framåt. Det är naturligtvis svårt att mäta vilka positiva effekter det har lett till, men vår bedömning är att ett certifierat ledningssystem, ett integrerat sådant, leder till en ökad lönsamhet, ökad trivsel och ökad kundnöjdhet.

Vi hade möjligen önskat att våra kunder högre än idag, uppskattade denna typ av certifiering, särskilt gällande arbetsmiljö. Det har vi hittills inte stött på, men hade gärna gjort det, som en viktig ingrediens i deras hållbarhetsarbete och upphandling av byggtjänster.

SENASTE INLÄGGET

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...