Tillbaka

Kollektivavtal – bra för medarbetare och bra för företag

Redan när Byggmästar´n i Skåne startade upp 1993 ville vi ha kollektivavtal och blev så fort vi kunde medlemmar i det som idag heter Byggföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation. Med kollektivavtal får vi avtal mellan oss som arbetsgivare och våra medarbetare som arbetstagare, framförhandlade av Byggföretagen och de fackliga organisationerna som berörs, Byggnads och Ledarna. Detta är en trygghet för både oss som företag och för våra medarbetare. Vi slipper fundera på vad man bör ha med i ett avtal och vet också att det matchar vad andra företag inom samma område har för villkor. Dessutom finns det system uppbyggda kopplade till att kunna efterleva kollektivavtalens innehåll gällande försäkringar och pensioner för medarbetarna, så vi inte behöver tänka på det själva. Har Ni sett reklamen om “Avtalat” på TV? Ja, den handlar om lösningarna för medarbetare gällande pensioner och försäkringar hos företag med kollektivavtal, det vill säga hos oss!

Är kollektivavtalen attraktiva då, för oss som företag och för våra medarbetare? Ja, det tycker vi att de är. Det ger som sagt en viss trygghet i vilka villkor som finns med, och att man utöver de grundläggande bitarna även säkerställer lösningar för pension och försäkringar. Men, vi anser dock att det finns förbättringspotential gällande dem, särskilt i Byggavtalet, och det är ett arbete som ständigt pågår. Vi får önskemål från medarbetare om vad de skulle vilja förbättra i villkoren. Det är viktigt att kollektivavtalen följer med i samhällets förändringar och villkor och att de blir alltmer flexibla för att skapa förutsättningar för att företagen ska kunna vara flexibla och öppna för lösningar som kräver andra arbetstider el dylikt. Det är ett arbete bägge parter är en del av, och där vi som företag och arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation kan komma med inspel till.

Som medarbetare hoppas vi att man uppskattar att arbeta i ett företag med kollektivavtal (helst ett kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation). Då vet man att företaget förutom att tillämpa själva kollektivavtalet korrekt också har tagit hand om pensions- och försäkringsbiten för medarbetarna. Parterna kan också på olika sätt kontrollera att vi företag tillämpar avtalen korrekt. En kontrollfunktion de har heter Lösen, och är en digital lösning där företag med kollektivavtal varje månad rapporterar in lönefilen för att fånga upp tidlönenivåerna. Det är inte en självklarhet att man ska få vara medlem i en organisation, utan man kan bli utesluten om man är ett företag som inte sköter sina åtaganden mot medarbetare och myndigheter. Då kan man alltså bli utesluten.

För vår del, som arbetsgivare, känns det som ett självklart val att vara medlem i en arbetsgivarorganisation, och det känns också bra att via Byggföretagen kunna få stöd när sådant behövs, och veta att man är medlem i en organisation som är med och påverkar och driver frågor som är viktiga för oss och vår bransch. Ju fler medlemmar de har, desto starkare röst kan de också få i samhället. Byggföretagen syns ofta i debatten. Det senaste året har Byggföretagen varit synliga gällande till exempel den aktuella frågan kring cementkrisen. Byggföretagen är en utav sex arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn, där även Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen, Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen finns. Sedan finns såklart andra företag i andra sektorers arbetsgivarorganisationer ute på våra byggen.

Alla arbetsgivarorganisationer, oavsett sektor, har också en koppling till Svenskt Näringsliv, som driver frågor som är mer allmänna än branschinriktade, för att skapa bra förutsättningar för företag och företagandet.

Vi tycker det är viktigt att dem vi köper tjänster av, också har kollektivavtal. Helst vill vi att de har kollektivavtal via medlemskap i en arbetsgivarorganisation, men det är även OK att köpa tjänster av dem med hängavtal (där företagen har avtal direkt med en facklig organisation i stället för via medlemskap via en arbetsgivarorganisation). Genom att de har kollektivavtal vet vi att de kontrolleras, på ett eller annat sätt, och att den kontrollen också håller på att utvecklas. Det underlättar för oss.

Just inom vårt eget område, Byggavtalet, måste vi dessutom få den fackliga organisationen Byggnads godkännande att anlita underentreprenörer som inte är medlemmar i Byggföretagen utan som har hängavtal direkt med Byggnads. Vi måste alltså före vi anlitar en hängavtalsbunden aktör meddela Byggnads och få deras godkännande. Det gör också att vi känner oss tryggare och att Byggnads kan meddela oss ifall en aktör inte längre av dem är godkänd. Detta är något som är ovanligt, men som ändå är bra att det finns en rutin för.

Sedan 2021 har det blivit mycket lättare för oss att kontrollera om ett företag har kollektivavtal eller ej, då många fackliga organisationer på sina hemsidor har funktionen ”kollektivavtalskollen”. Vi kan till exempel gå in på Byggnads hemsida och via kollektivavtalskollen söka fram om ett företag har kollektivavtal eller hängavtal, och vilka avtal de har i så fall. Detta kan ju även en byggherre eller kund kontrollera, om de vill till exempel gällande oss!

https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/

Kollektivavtal vi gärna hade kunnat kontrollera, men som vi ännu inte lyckas kolla, är kopplat till målning och väg- och banarbete. Vi kan kontrollera om de är medlemmar i Byggföretagen gällande Väg- och Ban, men inte om företagen har hängavtal via SEKO. Troligen håller Kollektivavtalskollen på att utvecklas inom fler områden, då det är en funktion som allt fler förbund inom LO implementerar.

Vi tycker det är bra att företag blir medlemmar i arbetsgivarorganisationer så de får tillgång till och tillämpar kollektivavtal, framför allt för att vi då vet att företagen blir “granskade” av dessa organisationer. Vi tycker också att det är viktigt att företag, om de inte blir medlemmar i en arbetsgivarorganisation, har hängavtal med fackliga organisationer, för då vet vi att dessa företag granskas av de fackliga organisationerna. Sköter de inte sig, blir de av med sina hängavtal, vilket blir en tydlig signal till oss om vilka aktörer som är lämpliga att göra affärer med.

Nu har vi skrivit mycket om företag och varför vi tycker det är viktigt att de tillämpar kollektivavtal. Lika viktigt, för att detta ska fungera på ett bra sätt, är att arbetstagare ser nyttan av medlemskap i de fackliga organisationerna, så att vi får en god balans i hur vi utvecklar kollektivavtalen framåt, tillsammans, med hjälp av arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Skulle en arbetsgivarorganisation eller facklig organisation urholkas på medlemmar, skulle det sannolikt försvaga det sköna med kollektivavtalen – att det är något parterna utvecklar och tillämpar tillsammans, med förutsättningar anpassade till den specifika branschen. Vi som företag och arbetstagarna tjänar på ett gott samarbete och samverkan parterna emellan. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för just vår bransch!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...