Tillbaka

KOSTNADSUTVECKLING OCH SPECIALISERING

Varför kostar det idag mindre att köpa en TV eller mobiltelefon än vad det gjorde för 20 år sedan? Varför vill vi hellre gå och fixa våra fötter hos en fotspecialist och våra ögon hos en ögonläkare än hos en läkare som gör lite av varje?

Tack vare tillverkningsindustrins specialisering kan vi idag ta fram produkter som är bättre, även klimat- och miljömässigt, och till lägre kostnad. Fler företag involveras i processen och tar sig an olika beståndsdelar och komponenter av produkten. Man kan därför fokusera på den beståndsdelen eller komponenten och skaffa sig stordriftsfördelar av det. Respektive företag bygger upp sina egna processer för den komponenten som gör produktionen mer effektiv, mer kvalitetssäkrad och även säkrare framtagen. Man behöver inte skapa flera olika linor i produktionen och ställa om för respektive del av produkten.  Tack vare den ökade specialiseringen kostar därför idag produkter som en mobiltelefon eller TV betydligt mindre än förr. Det gör produkterna mer tillgängliga till alla, snarare än till ett fåtal.

Läkare arbetar inte i tillverkningsindustrin men för att kunna göra ett riktigt bra jobb inom ett område, exempelvis ögonoperationer, är det bra att den läkaren utför den typen av operationer ofta. Det ger läkaren rutiner, ökad erfarenhet och högre kompetens. Det blir säkrare och bättre för patienten, men också tryggare för läkaren, och troligen mer effektivt med. Om man som ögonläkare sedan umgås och jobbar ihop med andra ögonläkare berikar det en i arbetet och man utvecklas mer och lär av varandra, samt kan ta sig an fler uppdrag i ett jämnare flöde.

Flera bilmärken har likadana komponenter från företag som specialiserat sig på olika delar i en bil, till exempel batterier, bilbälten, underreden eller dragkrokar. Varje unik del utvecklas löpande och tas fram effektivt och många olika företag som kan specialisera sig på just den delen.

Så fungerar det även för oss i byggbranschen, med den skillnaden att vi alla entreprenörer har en gemensam fabrik där vår tillverkning sker. Vi har idag flera olika experter, som specialiserat sig inom specifika kompetenser och områden.  Vi har de självklara uppdelningarna mark, el, VS, ventilation och så vidare, men sedan finns det specialister inom de stora grupperingarna, till exempel att någon isolerar rör medan någon annan monterar rören. Inom själva byggkedjan finns det också många specialister. Förutom att individerna utvecklar sina kompetenser handlar det också om att företagen mer effektivt kan skaffa rätt fordon, rätt verktyg, hjälpmedel, skydd och material. Det är lätt att glömma bort det, men fordonspark, verktyg, hjälpmedel, skydd med mera kostar och behöver användas effektivt.

Att begränsa våra inköpsled, på djupet och på bredden, skulle förstöra den specialiseringen och effektiviseringen samt även säkerheten i vår bransch. Vi tror på att fortsätta vår specialisering och samtidigt utveckla inköpsrutinerna och utöka kontrollerna av aktörerna på våra byggen. För det krävs en fortsatt utveckling av digitaliseringen och en ökad möjlighet till information, bland annat från myndigheterna.

Så hur ser det ut på våra byggen?

Vi brukar köpa tjänsten att bygga ställningar istället för att vi själva bygger dem. Att montera eller ändra en ställning kräver sin kompetens för att den ska vara säker att beträda och jobba på, men också säker att montera upp för dem som utför den tjänsten. Därför är det väldigt bra att köpa tjänsten av någon annan. Skulle vi själva haft renodlade ställningsbyggare i vårt företag hade vi behövt sysselsätta dem i betydligt fler projekt än vad vi har, då den tjänsten är en så liten del av vår totala produktion i ett projekt. Hos oss ligger ställning och ställningsarbete på cirka 2 % av ett projekts kostnader.

Ofta ska vi ha olika former av akustikplattor monterade i byggnaden och dessa bör sättas upp av experter så det blir helt korrekt utfört. Det kan till och med vara ett krav från leverantören för att garantin ska gälla. Denna tjänst finns knappt att räkna fram som %-sats i ett projekts kostnader.

Lösullsisolering känns väldigt bra att anlita andra aktörer att hantera, då de är proffs på det och har rätt utrustning för att dels komma ut med isoleringen, dels spruta ut den. De vet helt enkelt vad de håller på med.

Att lägga golv kan vara tidsödande för den som inte är så van att göra det och det kan lättare bli fel, och vi anlitar ofta golvläggare för detta, som vi både köper materialet av och som får lägga golvet. Det gäller oavsett om det handlar om klinkergolv eller parkett. De kan sina material och situationer som kan uppstå längs vägen.

Vi har inga egna kranförare i företaget utan när vi behöver mobilkranar eller tornkranar till våra byggen ser vi till att hyra kranar och anlita kranförare via uthyraren. De har förarbevis och kan hantera kranarna på ett säkert sätt. Vi hade i vårt företag inte kunnat få en jämn sysselsättning för kranförare, utan behöver kunna anlita dem.

Vi måste värna om en fortsatt utveckling och specialisering, och samtidigt måste och vill vi värna om att de aktörer vi anlitar ska vara sunda och schyssta, som behandlar sina medarbetare väl och sköter sina åtaganden i enlighet med lagar, föreskrifter, förordningar och kollektivavtal. Det är två parallella utvecklingsspår vi idag arbetar hårt med. Bägge spåren är viktiga, och att ta bort ambitionen i en av dem för att enbart fokusera på det andra spåret behövs inte. Det går att satsa på specialisering och sunda UE-kedjor parallellt.

Hur djupa är kedjorna hos oss? När vi tittade på ett av våra mest komplexa projekt och granskade kedjan där kunde vi konstatera att vi hittar ett djup på 3 led, det vill säga där vår kund anlitar oss, och vi i vår tur anlitar en underentreprenör, som i sin tur anlitar en underentreprenör för del av sin tjänst till oss. Den underentreprenören anlitar i sin tur en aktör för del av sin tjänst. I det projektet var leden ofta 1-2 aktörer djup, men endast i en affär var den tre led djup. Affären i sig var egentligen mer än materialaffär av aluminiumpartier, så man skulle kunna säga att den som levererade partierna åt oss anlitade montörer.

Bredden var naturligtvis större, eftersom vi köper flera aktörer för att bidra i projektet med sina kompetenser, exempelvis rör, el, vent, mark, asbestsanering, ställningsbyggare, kran, utsättare, städare, taktäckare, plåtslagare och målare. Bredden beror på hur stort projekten är och vilken karaktär det har. Ska något rivas, ska det byggas nytt eller byggas om? Har projektet komplexa lösningar och speciella krav? Så att vår bredd är bred är naturligt. Frågan är snarare, hur bred kan en affär vara för en av våra underentreprenörer? I samma projekt som vi tittade på hur djupa våra kedjor är stämde vi även av bredden. Vi hittade, inte helt oväntat, att markentreprenören anlitade väldigt många kompisar för att utföra markentreprenaden hos oss. Är det konstigt eller kriminellt? Nej, det är väldigt vanligt inom just marksidan att flera mindre aktörer slår sig samman och utför en större entreprenad tillsammans. I det här projektet anlitade vår markentreprenör 10 andra aktörer. Några hanterade maskinerna, någon skötte utsättningen och några skötte transporterna av olika underlag och massor. Någon kom även och utförde en reparation av en maskin.

Oavsett bredd eller djup har vi villkorat alla våra köpta tjänster med att våra aktörer måste meddela oss vilka deras tänkta aktörer är och få OK från oss på att anlita dem. Alla aktörer, oavsett vem som har gjort affär med vem, ska tillämpa våra villkor som vi ställer. Vi kontrollerar löpande alla projekts UE-kedjor, kontrollerar dygnet runt vissa villkor och utför arbetsplatskontroller. Det arbetet kommer att fortsätta och också utvecklas. Vi vill fortsätta utveckla vår byggbransch, och säkerställa sunda aktörer på våra byggen! Vi värnar om schyssta byggen och schyssta aktörer i våra projekt!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...