Tillbaka

Kränkning, diskriminering eller trakasseri?

– Det var ju bara ett skämt! Ta det inte så personligt! 

– Äsch, du får vänja dig vid jargongen! 

– Ja, vadå, de ska fasen inte äta i samma bod som oss! 

Det är inte självklart att alla vet vad en kränkning, trakasseri eller diskriminering är. Alla förstår inte heller att gränsen ser olika ut för olika individer. Alla är inte heller medvetna om att vi alla bär på olika bagage och därför inte har samma tröskel för en händelse och att vi tolkar situationer olika utifrån vårt bagage vi bär med oss från tidigare. Att kränka, diskriminera eller trakassera en person är aldrig OK och det är helt emot vår policy och våra värderingar. Men det är inte självklart att alla vet vad som menas med detta, eller hur man ska agera om det inträffar.

Alla medarbetare hos oss i vår koncern måste gå ett pass inom detta område. Som ny medarbetare hos oss blir man kallad till en obligatorisk genomgång. Arbetar man som chef eller skyddsombud förstärks det genom ytterligare genomgångar. Vi har skapat ett upplägg som fungerar bra för oss. Först går vi igenom det regelverk vi omgärdas av, externt och internt, till exempel diskrimineringslagen, arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö, samt vår egen KMA-handboks rutiner. Det är viktigt att förstå regelverket. Till detta regelverk tar vi upp och diskuterar händelser som skulle kunna hamna inom de olika regelverkens paragrafer. Vi kopplar exemplen till händelser som skulle kunna inträffa i just vår verksamhet.

Vidare resonerar vi kring hur vi ska agera när vi upplever att en sådan händelse faktiskt inträffar. Vad kan jag göra som ser det? Vad kan jag göra som upplever det? Vad ska företaget göra? Och hur ska detta gå till? Hur ska vi agera när det är någon annan aktörs medarbetare som agerar inkorrekt? För att förebygga sådana händelser från att inträffa gäller det att göra det vi gör, nämligen att prata om exemplen och om att detta inte är acceptabelt, men också om att man som individ är med och skapar en kultur, bra eller dålig, och också har ett ansvar för detta och reagera när kulturen och händelserna börjar likna en kränkning, diskriminering eller trakasseri.

Det är ofta väldigt svårt att hantera den här typen av händelser. I de flesta fall finns det lika många beskrivningar av en händelse som det finns personer man frågar. Det någon tycker är ett vanligt skämt är något en annan person upplever oerhört kränkande. Var går gränsen? Vi pratar om att det är viktigt att agera direkt om någon säger något kränkande, att vi tillsammans ser till att vi får en gemenskap och trivsel och är schyssta mot varandra. Vi är alla olika och får vara det och det ger ofta en positiv drivkraft. Det är samspelet som ska vara schysst.

Företagets uppgift är att gå igenom händelser som uppstår och som man fått kännedom om. När en händelse går till utredning är det viktigt att det ska skötas oerhört varsamt och i en liten krets. Varje person som kan ha varit en del av händelsen, på ett eller annat sätt, ska kontaktas och samtalas med, enskilt. Involverade ska inte prata med varandra om det under pågående utredning. Det är viktigt att vi visar ett ledarskap i en sådan hantering och är tydliga mot alla inblandade i hur ärendet ska hanteras och vad vi förväntar oss av de berörda för att just kunna hantera ärendet varsamt, för de drabbades skull. Här är det också viktigt att säkerställa att en person som rapporterar in en händelse inte utsätts för repressalier.

Givetvis är det viktigt att man som företag har rutiner på plats, med vem som ska göra vad, men också att alla i företaget känner till att det finns sådana rutiner. Detta går vi igenom på passet, och visar var man kan hitta informationen om detta. Alla medarbetare kan direkt i mobiltelefonen, i vår arbetsapp Fieldly, hitta stödjande material.

Vi tar även upp hur vi ska agera när en annan aktörs individer agerar felaktigt på byggarbetsplatser som vi arbetsmiljösamordnar. Vi har med regelverk kring kränkningar, diskriminering och trakasserier i våra Arbetsmiljöplaner men också i våra inköp med underentreprenörer. Vi håller i denna genomgång några gånger om året, då vi samlar ihop ett gäng nya medarbetare till varje tillfälle i samband med vår kickoff för nya medarbetare, då detta ingår som en del av den dagen. Då dotterbolaget Rehn Bygger nu fortlöpande införlivas i Byggmästar´n i Skånes olika rutiner och utbildningsinsatser var det helt enkelt dags idag för tjänstepersoner hos Rehn Bygger att gå denna utbildning.

Hos oss är det oftast vår personalchef Jeanette Nordström eller vår koncernchef Carin Stoeckmann som håller i passet. Just idag är det Carin som håller i genomgången.

– Detta är ett viktigt pass, både för att förebygga eventuella händelser och tala om att vi inte accepterar den här typen av händelser, men också för att visa på hur vi ska agera om en sådan situation uppstår. Vid varje genomgång upplever vi att medarbetarna tar till sig och för resonemang från egna upplevelser och erfarenheter, säger Carin Stoeckmann.  

Vi har även pratat med två medarbetare som medverkade under passet och de berättar lite mer om vad de tyckte om genomgången.

– Det var nyttigt att få en genomgång av vad en kränkning, trakasseri eller diskriminering är och vad man behöver tänka på om en sådan situation uppstår. Det är många känslor att hantera i en sådan situation och därför är det viktigt att kunna vara trygg i rutinerna och vara tydlig med dem, säger Joakim Sturk, VD på Rehn Bygger. 

– Det kändes bra med en sådan genomgång. Det gör att man kan bli mer uppmärksam på eventuella situationer som uppstår och hantera dem snabbt. Det är viktigt att förebygga så att sådana här situationer inte uppstår från första början, säger Anna Starnert, kommunikatör på Rehn Bygger.  

För oss på Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger är det en prioritet att se till att alla våra medarbetare mår bra och trivs på sina arbetsplatser. Det är därför viktigt att vi fortsätter hålla dessa genomgångar för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt och förebygga sådana tråkiga händelser, samt verkligen se till att vi har en god stämning bland alla våra medarbetare.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...