Tillbaka

Det är viktigt med krisstöd och krisberedskap! 

2011 valde vi att köpa tjänsten Krisberedskap/kristeam, så man skulle kunna säga att vi prenumererar på krisberedskap. Varje månad får vi en faktura att betala på drygt 3000 kr, och vi måste verkligen säga att det är en väl investerad prenumeration. Tjänsten har vi alltid köpt via företagshälsovården, som en extratjänst. De i sin tur, anlitar en proffsorganisation för just detta. Det innebär att vi dygnet runt, alla dagar i veckan, kan kontakta dem och få stöd. De kan komma till oss och fysiskt medverka vid en kris, i dess akuta läge eller i vår debriefingfas. De kan också ge särskilt samtalsstöd till dem som behöver det, en period efter krisen, så länge det behövs. Eller så pratar bara vi, i vår interna krisgrupp, med dem för att bolla händelsen och stödet vi själva kan ge. De ger chefsstöd och ledningsstöd både innan, under och efter krisen.

Vår erfarenhet av detta stöd är toppen! Vi har under dessa 10 år haft några kriser att hantera, men de har inte varit många. Kriserna vi har kontaktat dem för har handlat om att medarbetare hos oss gått bort i plötslig sjukdom, men också efter långvarig sjukdom med väntad utgång. Det har faktiskt också handlat om att medarbetare hos oss drabbats av personliga tragedier inom sina familjer, där vi som arbetsgivare kunnat bidra genom att stärka upp och komplettera stödet som de får av samhället i övrigt. På så vis har vi kunnat stötta dem och skapa förutsättningar för en bra tillbakagång i arbete, på deras villkor.

Strax före 2011 valde vi också att mer formellt skapa en intern krisgrupp, med utsedda personer till olika funktioner, samt att varje person också har en utsedd vikarie. Viktiga funktioner i en krisgrupp kan vara allt från att finnas på plats där krisen äger rum, till att uppdatera hemsidan, hantera personuppgifter i nätverket, kontakta olika grupper i företaget eller prata med media. Vår sammankallande och ansvarige för Byggmästar´n i Skånes krishantering är Jeanette Nordström, som både håller ihop den interna krisgruppen och är förste kontaktpersonen till den externa krisgruppen. Hon stämmer också årligen av våra rutiner, kontaktuppgifter etc, och gör eventuella revideringar som krävs.

Som digitalt stöd kan vi via våra mobiltelefoner snabbt komma åt krisrutinerna och kontaktuppgifterna. Vi bär med oss dem via vår arbetsapp i Fieldly, i ett särskilt skapat ”projekt” för Kris. I det projektet kan vi klicka upp vår checklista och allmänt stöd, men har också alla kontaktpersoner klickbara för att direkt kunna ringa, sända sms till eller mejla. Allt för att skapa en så enkel och snabb hantering som möjligt, då vi vet att hjärnan ”krymper” vid en kris och allt måste vara så tydligt som det bara går.

Jeanette Nordströms kommentarer kring vårt krisstöd och våra rutiner: 

– Krisstödet har känts som ett bra komplement till vår krisgrupp och de krisrutiner vi har. De gånger vi har behövt använda stödet har vi märkt att personer som får samtalsstöd kommer tillbaka snabbare. Det har också varit väldigt uppskattat bland vår personal, både som chef och som medarbetare att få det stödet. Vi gjorde om våra rutiner 2018 efter att ha haft övningar i nödläge och kris på byggarbetsplatsen. Det hjälpte oss mycket och resulterade i nya checklistor på byggena i händelse av allvarlig olycka. Nu har byggarbetsplatserna bra stöd och vet hur de ska agera vid en kris eftersom de är väl förberedda. Förutom lättillgängliga och användbara checklistor på olika språk har vi gjort praktiska övningar på bygget med rollspel och vid något tillfälle fick vi med Räddningstjänsten på plats för att öva. Genom rollspelet fick alla som önskade känna på hur det är och vi repeterat återkommande, men ser också till att nyanställda får med sig detta.  När väl krisen kommer gäller det att ha många beredda och inte bara en liten klick personer. 

Några tips på vägen, från Jeanette: 

  • Se till att ha en att checklista med saker att göra/komma ihåg vid kris och fördela vem som ska göra vad, planera i förväg så gott det går för olika scenarier.
  • Se till att ta stöd av andra även om du är i en ledande position, fåtal personer styr, men behöver vara bra på att ge andra personer uppgifter och bra på att lyssna.
  • Tydlighet, be till exempel personer upprepa för att bekräfta att de förstått informationen eller svara med hela meningar och inte bara ja eller nej.
  • Informera hellre lite för ofta, även om det inte finns så mycket ny information.
  • Glöm inte följa upp efteråt, det är lika viktigt som agerandet i stund.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...