Tillbaka

Landskrona museum

(Bild lånad av: Arkiv, AB Almquist & Cöster, ”Adolf Fredriks kasern inrymmande Landskrona museum”. Från Kasernplan. Vykort. – Landskrona museum / DigitaltMuseum)

Förra året påbörjade vi på Byggmästar´n i Skåne ett för oss roligt och annorlunda projekt, nämligen renoveringen av Landskrona museum som prytt Rådhustorget i Landskrona i flera hundra år. Det som gör den här renoveringen speciell är att Landskrona museum är inhyst i en gammal militärkasern, kallad Adolf Fredriks kasern, som uppfördes under åren 1751–1760. Den nästan 300-åriga byggnaden är ett byggnadsminne och därför medverkar en antikvarisk expert i renoveringsarbetet. Ett byggnadsminne, för den som inte vet, är enligt Riksantikvariatämbetet, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige som skyddas som byggnadsminne. Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Men nu efter så pass många år behöver byggnaden en omsorgsfull renovering av främst fasad och tak. Väldigt spännande, tycker vi! Vi ska först titta lite mer på historien bakom byggnaden!

Som en del i försvarsanläggningen planerades sex stycken kasernbyggnader i Landskrona. Men av de ursprungligen sex planerade kasernerna byggdes enbart en kasern, som kom att kallas Adolf Fredrikskasern. Och byggnaden blev en stilbildare för många av de byggnader som byggdes i staden. Typiska karaktärsdrag är fasadens symmetri, stensocklarna samt dekorativa listverk och putsade partier, utformade som rusticeringar för att imitera naturstensblock.

Museet flyttade sedan in i kasern 1934, men hade då bara de övre våningarna till sin verksamhet. Från och med 1976 har muséet haft tillgång till hela byggnaden och det har kommit att bli en viktig byggnad i Landskrona, där besökare kunnat ta del av stadens historia. Fotografiet nedan visar Adolf Fredriks kasern vid tidpunkten då museet flyttade in.

Nu är det vår tur att ge byggnaden den välbehövliga renoveringen den förtjänar! Det här projektet har varit fullspäckat med utmaningar och har krävt både expertis och engagemang från hela teamet. Projektet startade upp med en upptäckt av asbest och PAH i takpappen, som krävde noggrann sanering. Dessutom stötte vi på oväntade överraskningar i form av lokala svampangrepp på flera ställen i byggnaden, vilket krävde utbyte av vissa takstolar. Det är arbeten som har försenat projektet en aning, men i sådana här äldre byggnader får vi vara beredda på att vi stöter på en del utmaningar! Under projektet uppstod också arbetsmiljöfrågor som behövde lösas. Ett exempel är det brutna takfallet som var svårt att säkra från fall med hjälp av nät. Efter noggrann övervägande beslutade vi att använda sele som det bästa sättet att säkra arbetet, givetvis med ställningar och staket som ytterligare skyddsåtgärder.

Nu börjar renoveringen ta form och taket är alldeles snart på plats! Vi har pratat med Jörgen Dahlström, platschef på projektet och han berättar mer.

– Trots att vi har stött på några utmaningar i projektet, har det gått bra. Projektet inleddes med en oväntad upptäckt av asbest och PAH i takpappen, vilket naturligtvis ledde till en försening i arbetet. Det är typiskt för ett sådant här historiskt hus att överraska oss med dolda problem, vilket kräver ett kreativt tänk och att vi hittar nya lösningar och tillvägagångssätt för att övervinna dessa hinder. 

Vad är det roligaste med projektet? 

– Det här projektet är verkligen unikt, och sådana uppdrag kommer inte ofta. Vad som gör det ännu mer speciellt är det fina samarbetet vi har med våra underentreprenörer. Det är alltid en positiv och givande erfarenhet! En extra rolig anekdot är att min morfars far kom hit till Landskrona för att bli Husar och tjänstgjorde på denna gamla kasern. Det ger verkligen en extra dimension av glädje och stolthet att vi nu har äran att ta hand om renoveringen av byggnaden.

Under de månader som renoveringen har pågått har vi stött på några fascinerande överraskningar som legat gömda under taket. Några av fynden är en samling av omkring trettiotal kanonkulor, gamla tidningar, bestick och ett par skor! Det är verkligen spännande att tänka sig historien bakom dessa föremål och hur de hamnade där.

Det ska bli mycket spännande att se slutresultatet, så Landskrona museum kan pryda torget i många hundra år till. Renoveringen beräknas bli klar i början på 2024!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...