Tillbaka

Sedan 2005 genomför Byggmästar´n i Skåne för alla tjänstemän, oavsett roll i företaget, och utvalda hantverkare (främst för lagbasar, skyddsombud samt hantverkare på byggservice) en praktisk ledarskapsutbildning (inklusive samverkans- och förändringsarbete). Den här veckan drar vi igång årets grupp, då de har sin första träff tillsammans. Att få praktiska verktyg i sitt ledarskap är oerhört viktigt, oavsett vem vi är och vilken roll vi har. Det skapar trygghet i att hantera situationer och i att leda mot mål på ett smart sätt. Detta är viktigt för att tydligt kunna agera i arbetsmiljösituationer, hålla bra möten, jobba fram bra lösningar och leda både projektering och produktion. Utbildningen är på fem dagar. Förutom just det praktiskta ledarskapet tar utbildningen även upp affärskunskap och grunder i ekonomi. Utbildningen är företagsanpassad och den väver in företagets vision, affärsidé, filosofi, framgångsfaktorer för företaget och viktiga nyckelegenskaper hos medarbetare. Vi lotsas runt i ledarskapet av vår otroligt duktige föreläsare Per Östlund.

Utbildningen hålls i tre pass, 2 dagar + 2 dagar + 1 dag, och däremellan ska en del ”läxor” utföras. Det vi tycker är så bra, är att utbildningen hjälper alla, inte bara chefer utan dem som vill/ska leda, sig själva, sitt lag eller motsvarande. Den ger oss också en gemensam bas som vi kan relatera till. Särskilt viktig tycker vi utbildningen är utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Kombinationen av att få kunskap i arbetsmiljöregelverk och rutiner, samt i ledarskap, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö och reagera med trygghet på situationer som uppstår. Vi bedömer också att ledarskapsutbildning är en viktig faktorför att chefer ska må bra och känna sig trygga i att vara just chefer. Utbildningen är väldigt praktiskt och en mängd olika övningar och roliga tester genomförs. Just den här dagen håller gruppen som bäst på att lösa ett skeppsbrott i Karibien, men hur den övningen slutar avslöjar vi inte!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...