Tillbaka

LFM30- Hur går det?

(Bild lånad av: https://www.mynewsdesk.com/se/sust/pressreleases/lfm30-visar-vaegen-mot-klimatneutralt-byggande-3007275

Byggsektorn står för mer än 20 procent av Malmös totala klimatpåverkan, men idag ställs det allt fler krav på byggbranschen när det kommer till att bygga mer hållbart. Ett av flera initiativ som finns idag för att främja hållbara byggen och samhällen är LFM30, Lokal färdplan Malmö 2030, där ambitionen är att få Malmö klimatneutralt redan år 2030. Deras övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll koldioxidutsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. Och vi är såklart med i detta initiativ!

Detta är en viktig fråga för oss och ett initiativ som spelar en stor roll i arbetet mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Sådana här initiativ, som inspirerar fler till att arbeta för miljön och som kan skapa den där extra gnistan i samhället, är verkligen något vi behöver! Vi märker av att intresset för att bygga mer hållbart ökar bland våra kunder, inom det offentliga och inom näringslivet, vilket känns väldigt bra! Det sker alltså något i samhället när det kommer till arbetet för klimatomställningen! Frågan nu är hur det ser ut idag och om vi kommer nå målen till 2030, särskilt när vi under de senaste åren har stött på flera olika globala utmaningar som till exempel en pandemi, inflation, energikris, ett pågående krig i Europa och en utmanande lågkonjunktur. Allt detta, samtidigt som det är viktigt att fortsätta arbetet för en klimatomställning.

Vi har tidigare pratat med Andreas Holmgren, Hållbarhetschef på Treano och ordförande i LFM30’s ledningsgrupp, där han berättar mer djupgående om LFM30. Det kan du läsa mer om här! Nu har det gått fyra år sedan LFM30 startade i gång och vi har därför gjort en uppföljningsintervju med Andreas som ger oss en liten uppdatering gällande hur det ser ut idag och vad som är på gång inom initiativet.

Hur har arbetet med LFM30 sett ut? Är ni där ni vill vara just nu?  

– I stort sett, ja! En gång per år håller vi i en resultatkonferens, där vi mäter nuläget för alla anslutna, vilket kommer bli spännande att se. Flera byggherrar har redan byggstartat sitt skarpa pilotprojekt under max CO2e. Föreningen har sedan konsoliderats och blivit en etablerad och erkänd aktör både lokalt, regionalt och nationellt. Under 2019–2023 har fokuset varit på att utveckla kriterier, som parallellt under 2021–2025 har testats och justeras. Just nu synkar vi vårt arbete med andra initiativ, och växlar upp i samverkan med andra, och vi har ett löpande arbete i medlemsvård, att både möta drivande aktörer och aktörer som behöver få lite skjuts i sitt arbete. Just nu är vi i ett skede där vi är beroende av att alla hjälper till och bidrar i fortsatta test och samordnar referensvärden och erfarenheter. Vad vi känner till så är LFM30 fortfarande det enda initiativet i Europa, med fokus på byggnader och anläggning, nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad och förvaltning, samt återbetalning med primärt endast negativa utsläpp år 2030-2035. 

Har rådande globala kriser påverkat arbetet för en klimatomställning?  

– Konjunkturen är utmanande, men samtidigt behöver vi vara medvetna om att faktorer så som pandemin, energifrågan, Cementa, ökning av räntan som idag är betydligt mer utmanande, har gett större kostnadsökningar under 2020 och 2022, än de scenarier som fanns på eventuella fördyringar avseende koldioxidförbättringar tidigare. Skillnaden är att byggaktörer idag har en bättre koll på vilka klimatförbättrade produkter och tjänster de vill erbjuda eller ej, medan de andra faktorerna får de finna sig i. Det finns flera vittnesmål över lågt hängande frukter, som ger stora koldioxidförbättringar utan att det kostat mer. Sedan har vi aktörer som är mer drivande än andra, och vi har börjat se allt fler upphandlingskrav under kvartal fyra år 2022 och kvartal ett år 2023 i enlighet med LFM30 och dess ambitioner. 

Flera andra kommuner har tagit efter LFM30, vad säger du om det?  

– Idag har vi en dialog med ett tiotal kommuner, där medlemskap och, eller annan form av samverkan, är i åtanke. Alla kan ansluta sig till LFM30, och själva välja sin lokala geografiska testbädd. Just nu pågår ett SBUF projekt gällande hur vi lyfter LFM30:s metod för Klimatbudget från (byggnad/anläggning) projektnivå till kvarter, stadsdel och grannskap, vilket möjliggör att möta kommunernas klimatlöfte om klimatneutral stad till 2030. Mellan oktober 2022 och januari 2023 körde vi faktiskt en Klimatberäkningsstuga med byggaktörer från Kalmar, Karlskrona och Växjö, så det är väldigt positivt att initiativet sprider sig utanför Malmös gränser. I tillägg har vi dessutom genomfört train-the-trainer utbildningar för flera coacher, så att vi ökar kapaciteten att genomföra fler Klimatberäkningsstugor för fler personer framåt. 

Vad väntar de kommande åren?   

– För att LFM30 ska fortsätta vara ett lyckat initiativ är det viktigt att de som är anslutna hos oss fortsätter med sitt ledarskap, samarbete, innovation- och pilotstudier, samt att främja kompetens, verktyg, rutiner, affärer och incitament, vilket är LFM30’s huvudansvar. Vi behöver gå från studiepiloter, till exempel via Klimatberäkningsstugor, till skarpa piloter som bygger under den maximala koldioxidnivån, till pilotprojekt som också återbetalar sig med negativa utsläpp, samt till att bygga så här i genomsnittsprojekt i lokal testbädd. Men även till att slutligen alltid bygga och förvalta så här hela tiden och överallt. Utöver allt detta har vi sedan ett annat SME (Formas) projekt där vi utvecklar en databas som via öppna data möjliggör att information delas mellan byggherre, klimatberäkningsverktyg, akademi och databasen. På detta sätt byggs referensvärden upp, och dessa möjliggör i sin tur en uppföljning av allt från företags klimatlöfte på portföljnivå till jämförelsereferensvärden för enskilda byggmetoder och typ av byggprojekt, utvärdering av anbud, avstämning av kalkyler i tidiga skeden och möjligheter att planera in vad som är affärsmässigt möjligt i väldigt tidiga skeden. 

Hur ser ni på branschens inställning till klimatomställningen?  

– När vi var små och lekte med dominobrickor, fick vi lära oss kraften av att få dominobrickor i rörelse. Med LFM30 har vi nu fått branschen och lagstiftningen i rörelse och vi ser allt fler som engageras och ”ger sitt strå till stacken”. LFM30 främjar möjligheter, i samverkan med alla anslutna som tillsammans med vårt huvudansvar gör sitt, vilket vi är oerhört stolta över! Tillsammans öppnas möjligheter och detta påverkar branschen omställning till klimatomställningen i en alltmer positiv riktning! 

Mycket arbete och insatser krävs fortsatt för att nå målen, men tack vare initiativet LFM30 så sker den utvecklingen i samverkan mellan olika aktörer där vi alla kan bidra och inspireras av andra, vilket snabbar på processen. Det är verkligen så, att “tillsammans öppnas möjligheter” och likt dominobrickorna som Andreas nämner så är vi i rörelse gällande klimatomställningen! Vi vill naturligtvis fortsätta hjälpa till att hålla denna dominoeffekt i gång!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...