Tillbaka

Bygg- och anläggningssektorn beslöt 2017 att hela sektorn ska bli klimatneutral 2045. Malmö var en av de första städerna att ta fram en lokal färdplan för hur man ska jobba med Agenda 2030 och hur man ska implementera klimatomställningen, med tuffare mål än vad den nationella färdplanen har. Denna kallas för LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030, med ambitionen att Malmö ska vara helt klimatneutralt redan 2030. Vi är såklart med i LFM30, tillsammans med över 100 andra aktörer inom byggsektorn, med byggherrar, entreprenörer, konsulter, leverantörer med flera.

De kommande åren planeras en rad projekt i Malmö Stad, så som nybyggnationer av bostäder, skolor, förskolor och andra typer av lokaler. Med andra ord krävs det åtgärder för att ta fram strategier för ett klimatneutralt byggande. För att kunna nå dessa ambitioner måste man öka fokus på den klimatpåverkan som uppkommer i en byggprocess, där man helt enkelt får värdera byggmetoder och byggmaterial ur ett livscykelperspektiv.

Det betyder att vi inte längre enbart kan kalkylera i kronor när vi räknar på, eller bygger, ett projekt, utan nu kommer även klimatberäkningar vara en faktor att ta hänsyn till. Vi ska alltså även beräkna antalet kilogram koldioxid som byggnadens anses belasta med. Som med allt annat här i livet så gäller det att börja smått för att sedan kunna ta fler och större steg, så även med klimatberäkningar. Genom att gradvis öka kraven på alla aktörer kommer man kunna optimera processer, hitta lösningar i projekten och reducera klimatbelastningen. Och för att alla ska vara med på samma resa, och jobba med samma verktyg och sätt att arbeta på, är ett av stegen inom initiativet så kallade klimatberäkningsstugor, där de aktörer som har skrivit på färdplanen tillsammans kan hitta de mest optimala sätten att ta fram ett klimatberäkningsverktyg. Byggmästar’n i Skåne är självklart en av de aktörer som har skrivit på LFM30 och Emma Ljungberg, som jobbar som entreprenadingenjör på vårt kontor i Helsingborg, sitter med i arbetsgruppen för klimatberäkningar.

– Vi, intresserade byggherrar, entreprenörer och konsulter, träffas en gång i månaden för att driva arbetet vidare gällande klimatberäkningar. Arbetet är uppdelat så att tre team är de första med att dra igång sina beräkningar i gruppen. I och med att de är först ut kommer de att dela med sig av sina erfarenheter längst vägen som andra kan få tips av. Därefter kommer 10 stycken följarteam, varav vi på Byggmästar’n i Skåne är ett av följarteamen, som ska göra sina beräkningar. Tanken är att man ska dela med sig av erfarenheter kring beräkningarna samt göra ”jämförelsekalkyler” för att se hur man kan förbättra miljöpåverkan på konstruktionen. Arbetet ska mynna ut i att man ska kunna erbjuda lösningar på hur man kan bygga mer klimatsmart och sedan sprida kunskapen vidare kring beräkningar. För vår del är det spännande och intressant att få sitta med från början i arbetet med att utveckla klimatberäkningar på lokal nivå. Det krävs att vi jobbar tillsammans för att kunna komma framåt. Vi ska snart påbörja att göra klimatberäkningar i vårt projekt i egen regi i Södra Sandby. Det kommer bli spännande att se vad som krävs för att minska klimatpåverkan, säger Emma Ljungberg.

Klimatberäkningsstugorna kommer hålla på fram till början av 2021. Vill du läsa mer om LFM30 kan du göra det på deras hemsida, www.lfm30.se.

I byggbranschen är vi alla överens om att vi måste bygga långsiktigt hållbart och det finns ett stort behov av att förstå och räkna på byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Privata, så väl som offentliga, kunder börjar ställa krav på oss entreprenörer att förhålla oss till hållbarhet och bygga för att främja ett hållbart samhälle. Tanken är att vi nu ska börja arbeta med klimatberäkningar när vi räknar på nya projekt och inte bara räkna i kronor längre. Vi köpte i slutet av 2019 in programvaran VICO för kalkylarbete i BIM-miljö och programmet kan exportera ut data till att importera in i IVL:s klimatberäkningsprogram BM. I januari 2022 börjar det också komma krav från Bolagsverket om klimatdeklarationer för nybyggnationer, och då kommer vi definitivt att vara redo!

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...