Tillbaka

Miljövänlig asfalt?

Bygg- och anläggningsbranschen är en stor och komplex bransch som ingår i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med samhällsbyggande är att på ett övergripande sätt planera för boende, näringsliv och infrastruktur samt bygga och förvalta byggnader, anläggningar och andra fysiska miljöer. För att bygg- och anläggningsbranschen ska bidra på bästa möjliga sätt krävs det att samtliga aktörer i branschen är med, bidrar och säkerställer ett så bra resultat som möjligt. Sveriges riksdag röstade 2017 för att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. I samband med detta beslöt sig bygg- och anläggningssektorn om att ställa om och ta ansvar för vår del. Resultatet av detta blev en färdplan, ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” för att bli mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och samverka över hela värdekedjan och då ta ett steg mot ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan. Byggmästar’n i Skåne är ett företag som arbetar med om-, till- och nybyggnationer av bland annat bostäder och lokaler av olika slag, men vi sysslar inte med anläggning. Ett stort fokus för oss är att försöka hålla nere koldioxidutsläppen i våra byggprocesser och på det sättet minska vår klimatpåverkan, men vi är självklart nyfikna på vad våra branschkollegor inom anläggning gör för att minska sitt klimatavtryck. Och för att förtydliga, givetvis finns det en liten del anläggningsarbeten inom vårt område med, där vi köper in sådana tjänster, särskilt vid nybyggnationer.

Asfaltvägar började läggas i Europa under andra hälften av 1800-talet och har kommit att bli väldigt viktiga för våra fungerande vägar. Redan år 1873 fick Sverige sin första asfalterade väg i Stockholm, och asfalteringen av vägar tog ytterligare fart på 1950-talet. I Sverige tillverkas det och läggs ut mellan fem och sju miljoner ton asfalt per år, vilket räknas som en medelstor mängd i Västeuropa.  Men hur tillverkas denna asfalt och hur mycket påverkar den egentligen miljön?

När asfalt tillverkas blandas stenkross och ett oljebaserat bindemedel, som kallas bitumen. Variationen av stenkross och bindemedel varierar beroende på vilka egenskaper asfalten ska ha. Detta hettas sedan upp till någonstans mellan 150 och 180 grader, och det är bitumen som utgör klimatboven eftersom det ger stora utsläpp av koldioxid. Samtidigt är fördelarna med asfalt många. Det är ett lättskött material som man kan återanvända gång på gång, vilket gör att man nog kan anta att asfalten även kommer att finnas kvar i framtiden. Men, som med mycket annat, kan man förbättra asfalten och göra den mer miljövänlig.

Peab Asfalt är ett företag som värnar om en hållbar och klimatsmart framtid. Företaget vill minimera asfaltens klimatpåverkan genom att bland annat återvinna asfalt, ersätta delar av det oljebaserade bitumen i asfaltmassan med lignin och konverterar asfaltstillverkningen för en koldioxidneutral tillverkningsprocess genom biobränslen. Och redan nu finns ECO-asfalt och den tillverkas med förnyelsebart biobränsle med minst halverat koldioxidutsläpp. Annars pågår storskaliga försök med att använda lignin som delvis ersätter det oljebaserade bitumen som bindemedel i asfalt. Lignin, en restprodukt från skogsbruket, är träets naturliga bindemedel och kan ge både tekniska och miljömässiga fördelar. Dock är det viktigt att asfalten fortsatt har lika hög kvalitet som den asfalten som innehåller bitumen. Resultaten har varit positiva och enligt Peab Asfalt kan man till och med ersätta 25 procent av bitumen med lignin. Ligninet fungerar till och med väldigt bra med bitumen, och kan dessutom öka asfaltens livslängd vilket ger en hållbarare produkt.

Samtidigt har Svevia invigt en ny fabrik i Örebro för bitumenemulsion, som används som bindemedel i det miljövänliga beläggningsalternativet kall beläggning. Vårt svenska vägnät består till mer än 80 procent av lågtrafikerade vägar, det vill säga vägar med en trafikvolym på mindre än 3000 fordon per dygn. Till dessa vägar finns kan man använda så kallad kall beläggning. Vid tillverkning av den kalla beläggningen, eller även kallad asfaltmassa, behövs ingen uppvärmning. I och med att bindemedlet vid kall tillverkning är bitumenemulsion kan denna därför tillsättas utan att någon uppvärmning behövs. Massorna blir då smidigare och mer lättarbetade, denna tillverkningsmetod är mycket lämplig för inblandning av gammal asfalt vid återvinning som bidrar till en hållbarare och mer ekonomisk asfalt. Som sagt, den kalla beläggningen skulle kunna användas på 85 % av alla Sveriges vägar, och i Svevias nya fabrik kommer man att kunna tillverka bitumenemulsion med kapacitet för vägar med 10 000 fordon per dygn. Det betyder att fler vägar i Sverige kan beläggas med ett mer miljövänligt alternativ.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag som ständigt jobbar med att skapa en hållbar framtid för samhället. Skanska jobbar mycket med att blanda in mer återvunnen vägbeläggning i asfalten för att på detta sätt minska andelen nybrutet bergmaterial och bindemedel. Deras bidrag till en mer miljövänlig asfalt heter Grön asfalt, som är en asfalt med lägre koldioxidbelastning.  Asfalten tillverkas med hög andel återanvänd asfalt, och till viss del även med förnybara bindemedel. I snitt återvinns runt 20 procent av svensk asfalt idag medan Skanskas gröna asfaltprodukter innehåller ända upp till 70 procent returasfalt. Den gröna asfalten möter redan idag Trafikverkets mål för 2030. Men utvecklingen fortsätter och Skanska kan redan idag erbjuda en unik produkt, Grön Asfalt BioZero, som har ett nettonoll klimatpåverkan, som når Trafikverkets mål för 2045. Denna produkt finns dock i begränsad upplaga.

Det finns inga tvivel om att asfaltvägar spelar stor roll för våra vägar och ett fungerande samhälle, men i och med att klimatet står inför ett svårt hot, så är det viktigt att vi arbetar med mer miljövänliga alternativ. Det är intressant att se att det redan idag finns bättre alternativ och att arbetet mot ett minskat klimatavtryck går framåt. Hur asfalten kommer att se ut i framtiden är det nog ingen som vet, men vi kan nog alla hålla med om att detta kan vara starten på något nytt!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...