Tillbaka

… inom byggindustrin!

Enligt en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd har arbetsolyckorna i byggbranschen minskat under 2019. De senaste åren har trenden varit utplanande, med generellt låga siffror, och i år är siffrorna ännu lägre.  Med andra ord går utvecklingen åt rätt håll, vilket är oerhört glädjande för oss i byggbranschen!

Under 2019 registrerades 2 224 arbetsolyckor i byggbranschen, viket innebär cirka 10,9 olyckor per 1 000 sysselsatta. Främst är det skador från verktyg och redskap som dominerar olycksstatistiken, men andra vanliga olyckor är kroppsrörelser med fysisk överbelastning, ras och fall (snubbling och från hög höjd). Som arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffar på arbetsplatsen eller där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning, där man har minst en dags sjukskrivning.

Tittar man på arbetssjukdomar så har dock dessa siffror stigit en aning, med 10 % jämfört med 2018, dock ska man ha i åtanke att branschens sysselsättning har ökat. Belastningssjukdomarna är fortfarande de som dominerar. Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, till exempel belastningsfaktorer, buller, vibrationer, kemiska ämnen samt organisatoriska eller sociala förhållanden.

Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckorna. Tre dödsfall är givetvis tre dödsfall för många, men jämfört med 2018 års siffror, där totalt åtta dödsfall inträffade, så är det en mycket positiv utveckling. Två av tre dödsfall handlade om fallolyckor.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Vill man läsa hela rapporten hittar man den här!

Arbetet med att säkra upp byggarbetsplatserna i Sverige fortsätter. Det krävs en starkare säkerhetskultur där man måste fokusera mer på att minska riskerna, men redan nu är man på väg åt rätt håll. På Byggmästar’n i Skåne jobbar vi för att ha säkra byggarbetsplatser och vi har länge jobbat aktivt med att prioritera arbetsmiljö och höja den generella säkerhetsnivån. Vi är ISO-certifierade inom arbetsmiljöledning. Varje år kör vi ett flertal utbildningar inom ämnet, har reflektionsdagar där arbetsmiljö tas upp och diskuterar det även i våra olika forum på företaget. Som ytterligare en del av detta arbete var vi med vid framtagningen av Säkerhetsparken på Arlanda, där man i ett 1 500 kvadratmeter stort område med tio olika stationer, handgripligen kan träna och reflektera över olika säkerhetsmoment, både inomhus och utomhus.

Nu till hösten kommer vi även att köra kursen Safe Construction Training under vår arbetsmiljövecka med samtliga medarbetare. Safe Construction Training är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syftet att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Den kostar inget att genomföra, förutom tid, och den ska registreras i ID06-kompetensdatabas.

Förhoppningsvis kommer den redan nedåtgående trenden med minskning av arbetsolyckor i byggbranschen bli ännu lägre så vi tillsammans kan nå nollvisionen.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...