Tillbaka

Varje år ber vi våra kunder fylla i en enkel enkät med 16 frågor, som man ska betygsätta med 1-5 och där man för varje fråga kan skriva till en kommentar om man vill utveckla sitt svar. Rutinen är att vi efter varje avslutad entreprenad sänder en enkät till kunden och att vi på senhösten varje år sänder en enkät till kunder vi har inom byggservice, som får samla ihop sin bedömning till en enkät för alla de avrop som ägt rum under året.

Många av Er känner igen betygsskalan från skoltiden då vi hade betyg 1–5, där 5 är det högsta och bästa betyget.

Vår enkät har hängt med sedan 1998 utan att egentligen förändras över tid gällande frågebatteriet. Den är lite av en ”old school” på så vis att vi sänder enkäten i pappersform via snigelpost, även om vi också kompletterar med ett mejl. Vi vet av erfarenhet att man lätt tröttnar på oceanen av enkäter att fylla i, så därför vill vi hålla den enkel med de 16 frågorna som ryms på en A4, och man i ett svep ger de 16 punkterna betyg. I snigelposten kör vi vidare med old school att ha med ett frankerat kuvert till svaret.  Nu är vårt gammeldags sätt ändå ganska bra tycker vi, för då försvinner inte enkäten ut i mejlkorgen bland tusentals andra mejl.

Förutom att det är ett krav i ett ISO-certifierat ledningssystem att mäta kundtillfredsställelse är det också enormt viktigt för oss för att fånga upp eventuella signaler.

Det betyder väldigt mycket för oss att Ni, våra kunder, fyller i dessa enkäter och verkligen tar fem minuter i anspråk för att ge oss denna feedback, uppskattas enormt. Eftersom många av Er faktiskt kräver att vi har ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO 9001, innebär det också att Ni indirekt ställer detta krav på Er själva.

Givetvis skulle man kunna ha muntliga intervjuer för att fånga upp kundtillfredsställen, men poängen med en enkät där alla ska betygsätta samma punkter, kan vi jobba vidare med medelbetyg och medianer, och trender, på ett sätt som underlättar enormt. Varje år kompletterar vi ändå med djupintervjuer och uppföljande samtal gällande vissa svar.

Så hur ser det nu ut hos oss? Vi har inte fått in allt från året än, men rubriken säger en del. När vi tittar på punkten hur villiga Ni är att rekommendera oss till andra, har vi ett snitt på 4,8 och en median på 5. Samma betyg ger Ni till oss för vår produktionsledning och för vår samarbetsförmåga. Det är vi både stolta och glada över! Vårt totala snitt för de 16 punkterna ligger på 4,5 och alla punkter har betyg som överstiger 4,0. Det känns också väldigt bra! I dessa punkter ser vi ändå en förbättringspotential och formulerar nu mål för 2021 kring dem.

Sett över tid har vi alltid haft medelbetyg över 4,0 så det är stabilt över tid. Vi brukar dock inte berätta om detta externt, medan vi däremot alltid varje år går igenom resultaten internt för alla medarbetare.

Stort tack till alla Er som tar Er tid att svara på vår enkät, och bra jobbat till alla medarbetare som bidrar till våra goda betyg!

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...