Tillbaka

Under våren har Byggmästar’n i Skåne fått en beställning på nybyggnationen av skola, förskola och idrottshall i Västra hamnen i Malmö. Generalentreprenaden innefattar bland annat en stomme i mestadels betong, byggnad med sex våningar och källare samt skolgårdar på taket på både skolan och på idrottshallen med utvändiga trappor för att ta sig upp.

– Detta är det största projektet någonsin för Malmö entreprenad och vi är väldigt glada för att vi får vara med och bygga en del av denna nya stadsdel, säger Martin Forsberg, projektchef. Det är en trång arbetsplats, med många andra pågående byggarbetsplatser nära vårt projekt vilket bidrar till att vi kommer att stå inför många spännande logistiska utmaningar. Det häftigaste med detta projekt är skolgårdarna på taket. På grund av liten tomt och gällande regler var man tvungen att hitta en ny lösning och resultatet är en icke traditionell skolgård högst upp på taket.

Västra varvstaden är ett exploateringsområde som i framtiden ska syfta till att länka samman Västra hamnen och centrala Malmö. Stadsdelen har förutsättningar att bli en attraktiv stadsdel med historiska miljöer som kopplas samman med centrala Malmö via nya broar för gång-, cykel och kollektivtrafik.

Skolan, förskolan och idrottshallen ska stå klara våren 2020.

Bilderna är ritade av Sydark Konstruera.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...