Tillbaka

Byggmästar’n i Skåne har fått i uppdrag av Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Stad att bygga nya Mariahallen i Helsingborg. Generalentreprenaden innefattar en nybyggnation av två hallar med en mittdel i två plan med omklädningsrum och gemensamma utrymmen.

– Projektet kommer att starta redan nu i början av april. Vi är i full gång med planeringsarbetet och att fullfölja inköpen av underentreprenörer för att komma igång med projektet. Hallen kommer säkert att bli väldigt uppskattad. Den byggs på Maria Park, ett område i Helsingborg som under lång tid haft en tillväxt, och här finns ett stort behov av anläggningar som denna, säger Johanna Quist, projektchef.

Entreprenadens volym är 46 miljoner kronor och ska byggas enligt Sunda hus. Mariahallen ska stå klar våren 2019.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...