Tillbaka

Gott nytt år säger vi och det är ett spännande år vi har framför oss! 

Med oss in i 2022 och 2023 har vi en orderstock på knappt 1,5 miljarder kronor. Vi bedömer oss få en årsvolym på 1,3 miljarder under 2022 med en rörelsemarginal på 3 %. För året har vi satt upp en hel del mål och aktiviteter inom olika områden, i vår Affärsplan med tillhörande Utvecklingsprogram.

Arbetsmiljö och säkerhet 
Precis som alla andra år lägger vi stor vikt vid vårt arbetsmiljöarbete, i form av utbildningsinsatser, en särskild arbetsmiljövecka, besök på säkerhetsparken på Arlanda med mera. Vi kommer bland annat att lägga stor vikt vid att utbilda personer i produktionen i hur man evakuerar en nödställd i sele och att träna på ergonomi med fokus på vibrationer, handintensivt arbete och ha fokus på områden där vår produktionspersonal oftast har problem med smärtor. Det har också blivit dags att fräscha upp våra kunskaper i Hjärt- och Lungräddning, HLR, med hjärtstartare, vilket vi låter alla medarbetare göra. Som vanligt rullar vi på med brandfarliga arbeten, nödlägesträning, ställningar, säkra lyft, hantering av kränkning, diskriminering och trakasserier, startkurs arbetsmiljö, handläggande BAS-P och BAS-U, skyddsombudsträffar och massa annat.

Sunda UE-kedjor 
Vi kommer ytterligare att öka vårt fokus på sunda UE-kedjor i form av ökat antal arbetsplatskontroller, och i att fortsätta utveckla vårt digitala verktyg för att underlätta utvärderingar och kontroller.  Nya medarbetare får i vanlig ordning också en genomgång av vår inköpsprocess och i hur man följer upp inköpen ute på byggarbetsplatserna.

Klimatpåverkan 
Vi fortsätter vårt arbete med klimatpåverkande insatser. Vi står redo i att klimatberäkna och utföra klimatdeklarationer, men vi är också gärna med och ser över hur vi kan minska projektens koldioxidavtryck. Vi håller som bäst på att bygga vårt nya kontor i Landskrona med stort fokus på att finna klimatsmarta lösningar. Två arbetsgrupper kommer att ta fram förslagslistor till hur vi kan minska vår koldioxidbelastning i våra projekt och på våra byggarbetsplatser.

Digitalisering 
Vårt arbete med att öka vår digitalisering fortsätter och vi har tagit stora steg inom det administrativa arbetet som fortsätter även detta år. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att underlätta för framför allt vår byggserviceverksamhet med ökad digitalisering. Under året kommer vi också att lägga större vikt vid BIM för entreprenadverksamheten.

Kompetensutveckling 
Likt alla andra år lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling inom en rad områden, bland annat inom ovan nämnda områden. Men andra viktiga insatser under året blir byggengelska, ledarskap för både tjänstepersoner och hantverkare, förhandlingsteknik med mera.

Leverera rätt produkt i rätt tid
Detta är oerhört viktigt både för oss och våra kunder, och här finns det alltid något att skruva på. Under året kommer vi bland annat att titta närmre på våra rutiner för egenkontroll av eget och andras utförande, och i design och innehåll av hur den idag är utformad, utifrån erfarenheterna vi bär med oss in i året. Lika viktigt är att utveckla vidare hur vi säkrar upp att vi producerar rätt från början, att alla förstår vad de ska göra och se helheten och i hur man är med och påverkar den.

Egen regi 
Vi fortsätter med våra egen regi-projekt och kommer under våren att dra igång ytterligare bostadsprojekt.

Välkommen 2022, nu kör vi!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...