Tillbaka

2019 ska bli spännande! Vi har budgeterat för en fortsatt omsättning på 1 miljard, med en rörelsemarginal på 4 %. Med oss in har vi en fin orderstock, men givetvis innebär årsomsättningen ett krav på ytterligare orderingång också. Fokus för året kommer bland annat att vara:

Inköpsprocessen: Under 2018 tog vi beslut om tuffare grundkriterier för att få lov att vara underentreprenör/bemanningsföretag åt oss, där alla aktörer, oavsett nationalitet, ska vara registrerade hos det svenska Skatteverket för F-skatt, som Arbetsgivare och för mervärdesskatt. Dessutom ska man ha ett fast driftställe i Sverige, till exempel med ett dotterbolag/filial i Sverige. Givetvis ska kraven vandra ned i inköpskedjan. Parallellt med detta arbete utvecklar vi en digitaliserad process för en automatiserad kontroll, för utan denna automatisering skulle vi inte mäkta med kontrollen.

Miljöarbete: Vi kommer att djupdyka lite mer i miljöarbetet gällande beräkning av byggnadernas klimatpåverkan, samt produktionens klimatpåverkan, även detta med ett parallellt spår i att digitalisera beräkning, helst kopplad till BIM-processen, för en klok integrerings skull av ett projekts data. Vi har också i all enkelhet tagit beslut om att skippa platsbestick med mera, och att erbjuda kranvatten till möten/konferenser istället för annan dryck.

Digitalisering: Egentligen går vi igenom alla våra processer i verksamhetet, för att se vad vi kan digitalisera bättre, och i vilken ordning. Under året kommer vi att fördjupa oss inom projekteringsprocessen, bland annat för att dels se hur vi kan ta oss an BIM-objekt bättre och dels utveckla hur vi samgranskar alla handlingar/lösningar bättre. Vi kommer även att jobba vidare med en mer automatiserad faktureringsprocess.

Agenda 2030: Utan att egentligen medvetet ha tagit beslut utifrån Agenda 2030 har vi under en längre tid arbetat med insatser inom de 17 globala målen. Vi kommer under året att berätta lite mer om våra insatser inom dessa områden.

Kompetensförsörjning: Under året fortsätter vi våra insatser inom kompetensförsörjning, med erfarenhetsåterföring i våra olika forum, utbildningsinsatser, studiebesök, nätverkande med mera.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...