Tillbaka

Byggmästar’n i Skåne har fått i uppdrag av Båstadhem AB att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Nybyggnationen avser en byggnad i två plan med källare/souterräng och består av 48 lägenheter. Dessutom innefattas en våningsplan med plats för gemensamma utrymmen. Boendet kommer främst att nyttjas av äldre människor med varieraden grader av fysiska besvär, men en del av boendet kan även komma att inrättas som demensboende.

 Kontraktsumman för totalentreprenaden ligger på cirka 93 miljoner kronor och ska vara klar januari 2020.

Bild: Tengbom arkitekter

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...