Tillbaka

Byggmästar´n i Skåne är en del av testverksamheten gällande bankernas villkor kopplade till byggfinansiering

För några år sedan började flertalet större banker i Sverige att fundera över hur de skulle kunna koppla vissa villkor till bygginvesteringar framåt, villkor kopplade till att säkerställa schyssta byggen. Det är de sex större bankerna som finansierar merparten av byggnation i Sverige, som tagit initiativet kring bankgemensamma villkor. Ni kan läsa mer om deras initiativ här!

Innan de vill köra i gång villkoren ville de pröva dem i så kallade pilotprojekt. I detta skede befinner sig nu bankerna i och vi är ett av pilotföretagen som erbjuder byggarbetsplatser att testa villkoren på. Pilotprojekten samordnas av Byggföretagen i dialog med kontaktpersoner hos bankerna.

Kort summerat handlar det om att byggherren och i sin tur den de anlitar för byggandet ska hålla koll på att alla aktörer som utför tjänster på bygget är sunda. Aktörerna ska uppfylla hygienfaktorer som att de är registrerade hos de svenska myndigheterna i enlighet med vad lagar kräver, och att de inte heller har några skatteskulder. De ska också vara föranmälda, det vill säga att vi och byggherren i förväg vet att de ska utföra tjänster på byggarbetsplatsen, så att man har en styrning och kontroll innan en aktör beträder byggarbetsplatsen. Banker och byggherrar ska kunna få ta del av projektrapporter från sina låntagare, vilket de i sin tur får av den huvudentreprenör de har under sig som håller i byggprojektet. Där kommer vi in i bilden, som byggentreprenör och som en aktör som oftast kommer att sköta kontrollerna och leverera projektrapporter, som innefattar kontroll av alla underentreprenörer (UE).

Det är inte särskilt konstigt, då vi som byggentreprenör oftast är den aktör som köper in alla tjänster till ett byggprojekts produktion, och att byggherren anlitar oss för detta, samt att det oftast också är vi som sköter personalliggarna.

Aktörerna och deras individer ska också kunna verifieras på plats på bygget genom arbetsplatskontroller så att allt verkar vara OK vid en fysisk kontroll med. Vid en sådan kontroll stämmer man av hur det ser ut i personalliggaren med incheckningar och att personerna på bygget får identifiera sig med godkänd legitimation för att visa på att det är rätt personer som är på plats och incheckade. Ytterligare kontroller i samband med denna arbetsplatskontroll görs också.

Vi har nu medverkat i piloten under hösten och lämnat in två omgångar bankrapporter och har en rapportperiod kvar. Vi har tillsammans med bankerna, Byggföretagen och övriga pilotföretag fört en dialog och testat oss fram i hur man ska lämpligen ska rapportera olika slags villkor. Piloten är inte helt klar än så vad slutresultatet blir vet inte vi, men vi är tacksamma över att ha fått vara en del av pilotprojektperioden och både kunna testa oss själva och ge inspel till bankerna kring de tänkta villkoren och tillämpningen av själva bankrapporten sig.

Alla lösningar bygger på Id06 infrastruktur, oavsett pilotföretag, men att infrastrukturen hanteras i de olika företagens lösningar för affärssystem och personalliggare. Vi har i piloten testat två olika lösningar för bankrapporter, som hämtats i samma infrastruktur. Vi har i ett projekt testat Id06 lösning Bolagsdeklaration och i fyra projekt testat Fieldlys bankrapporter. Övriga pilotprojekt har testat andra systemlösningar. Alla lösningar fungerar men har kanske lite olika design i rapportläget, och kan finputsats ytterligare inför ett skarpare läge.

– Bankinitiativet är ett gott initiativ, men det kräver verkligen att både tekniken finns på plats och att det rent praktiskt går att hantera på ett klokt sätt och att alla aktörer förstår hur de måste agera när de gör sina affärer och meddela oss dem i förväg så att vi kan föranmäla dem på ett korrekt sätt. Att förkontrollera i vårt system är enkelt innan vi gör en affär, eller innan vi godkänner en UE:s UE, men däremot är det inte enkelt att förkontrollera allt man skulle önska utöver det som bankerna vill, men för det krävs en ökad digitalisering och hjälp från myndigheter och från olika länder, konstaterar vår VD Carin Stoeckmann.  

– Rent IT-mässigt kan alla aktörer idag med hjälp av befintliga lösningar leverera bankrapporter, vilket innebär att stora som små byggentreprenörer kan bidra till sina byggherrar om de införskaffar något av de befintliga systemen eller utvecklar egna lösningar till sina egna affärssystem. Det som däremot kanske utmanar mer är rutinerna kring föranmälan och inköpsvillkor, men när man väl kliver in i ett projekt med sådana krav från en byggherre, får man ta med sig dessa krav in i sina affärsvillkor med sina underentreprenörer och bemanningsföretag och säkerställa en god efterlevnad, fortsätter Dennis Olander, personalchef och KMA-stöd, som också varit engagerad i pilotprojekten.  

Vi återkommer längre fram när villkoren och projektrapporterna till bankerna ska implementeras i skarpt läge. Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger är redo! 

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...