Tillbaka

Vi har ofta praktikanter hos oss på Byggmästar´n i Skåne från olika gymnasieskolor (skolelever och lärlingar) och Yrkeshögskolor inom Byggsektorn, men även inom övergripande administration. Det är en möjlighet att utvecklas förstås, och en viktig del i utbildningen. Ofta leder det till goda anställningsmöjligheter. Under hösten 2018 hade vi t ex fyra praktikanter inom YH, som nu fått en anställning hos oss, i olika roller.

Kompetensförsörjning är en strategisk och viktig fråga inom vår bransch, och hos oss, och det behöver hela tiden fyllas på med nya individer för att klara att bygga i den takt samhället efterfrågar, men även kompetensutveckla för att stärka konkurrensen och fortsätta bygga med god kvalitet. Vi är en del av det pusslet och ser det som självklart för att hänga med i utvecklingen.

I år har vi förutom traditionell praktik satsat på att delta i Jobbsprånget som är ett projekt av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Det innebär att vi kommer att ta emot nyanlända akademiker som praktikanter under fyra månader. Syftet är att underlätta för nyanlända akademiker såsom ingenjörer och ekonomer, som står utanför arbetsmarknaden, att visa sin potential, utveckla sig i det svenska språket, få erfarenhet av arbetslivet i Sverige samt knyta kontakter.

Vi har tidigare år haft praktikanter från systerprojektet Tekniksprånget av IVA. Då handlade det om gymnasiets nyblivna studenter som var nyfikna på teknik och ville prova på arbetslivet ett tag innan de bestämt sig för huruvida de skulle läsa vidare på högskolan och i så fall i vilken inriktning. Vi fick en väldigt god erfarenhet av projektet Tekniksprånget och hoppas på att Jobbsprånget ska ge oss lika goda erfarenheter.

 

 

Intervju med Hami Rad, som praktiserat hos oss under 2018. Hami har gått byggnadsingenjör/ produktionsledning på Yrkeshögskolan Hermods i Malmö och påbörjar sin anställning februari 2019.

Hur viktig är LIA-praktiken i en utbildning? (LIA= lärande i arbete)

Jag tycker att LIA:n är otroligt viktig eftersom teorin och det man läser om i böckerna ofta skiljer sig från verkligheten och genom LIA får man en rejäl smak av hur det dagliga arbetet kan se ut. LIA gör också att man får möjligheten att få in en fot i ett företag och visa vem man är och vad man går för, vilket i bästa fall kan leda till en anställning.

Vilka ”nyttigheter” tycker du att du har fått av din praktik?

Jag fick väldigt varierande arbetsuppgifter som alltid motsvarade kursplanens mål. Jag fick varva arbetsuppgifter och vara ute i produktionen som arbetsledare såväl som att vara inne på kontoret, där jag jobbade med kalkylarbete och som inköpsstöd. Under hela praktiken fick jag ständigt stöd, feedback och goda råd i hur jag skulle kunna utvecklas vidare.

Hur känns det att veta att du nu kliver in i en anställning istället? Vilken roll kommer du att få i din anställning, och nämn några exempel på uppgifter som rollen innebär för dig?

Jag har blivit anställd som kalkylator och mina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ta fram kalkyler, det innebär allt från att skicka förfrågningar till underentreprenörer, mängda, göra nettokalkyler och granska offerter etc. Det känns väldigt roligt att få den här anställningen då bemötandet jag har fått på Byggmästar’n i Skåne har varit fantastiskt sedan dag ett. Jag är jätteglad för min nya arbetsroll och mina duktiga och riktigt trevliga kollegor.

Vad ska man som företag tänka på när man tar emot en praktikant? Behöver man vara rädd för att inte räcka till och inte ge praktikanten det man tror att praktikanten vill ha under sin praktik?

Det viktigaste när man tar emot praktikanter, tror jag, är att företaget ska vara beredda på det tålamod som krävs för att kunna leda en människa som inte är helt fullärd. I mitt fall hamnade jag i en organisation där jag som är norsktalande snabbt blev ihop parad med en handledare som också kunde tala norska vilket för mig kändes välkomnande. Min handledare såväl som avdelningschefen gav ständigt stöd vilket gjorde att jag kände mig uppskattad och kunde utföra ett bra jobb, visa engagemang och prestera mitt bästa. Man behöver inte vara rädd för att inte kunna ge praktikanten rätt stöd eller uppgifter, utan kommer snabbt fram till gemensamt bästa lösning om man bara är beredd på lite merarbete.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...