Tillbaka

Prevention!

Som en del i skyddsombudspaketet finns utbildningen Prevention. Inom företaget har vi godkända utbildare och vår utbildning är också godkänd av BCA (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd) och följer vad kollektivavtalet kräver för innehåll. Den primära målgruppen är skyddsombuden, men det är också viktigt att vi låter medarbetare från produktionsledning medverka, eftersom utbildningen är partsgemensam.

Prevention handlar om att förebygga både skador och sjukdomar. Det handlar om att förstå hur skador och sjukdomar uppstår och därför förstå vad man kan göra för att förebygga dem. I förra veckan genomförde vi utbildningsinsatsen Prevention för skyddsombud och produktionsledning. Deltagarna var aktiva och många nyttiga dialoger hölls under dagen.

Mycket givande utbildning. Arbetsmiljö är ett brett och viktigt område, och all utbildning inom området där vi både får repetition av tidigare kunskap, fördjupad kunskap och nya infallsvinklar är till fördel för oss alla. Vi är nöjda med dagen, berättar Tobias Birgersson och Fredrik Erlandsson, arbetsledare Rehn Bygger Ängelholm.

För att vi ska kunna ta hand om våra kroppar och för att vi ska undvika skador, samt sjukdomar är det viktigt att vi vet hur vi förebygger dem och hur de från första början uppstår. Det är därför viktigt att vi inom koncernen har dessa Preventions-utbildningar och det är kul att det verkar vara en givande utbildning för våra medarbetare. Vi tackar samtliga deltagare för alla goda diskussioner och samtal! Ta hand om er! 

SENASTE INLÄGGET

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...

2023-09-15

Under ett antal år har vi ...