Tillbaka

I veckan (17-18 juni) pågår Pride här i Helsingborg!

Prides fokus är bland annat att synliggöra HBTQ-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen, och att arbeta för mänskliga rättigheter. Malmö Pride äger rum den 6 – 10 juli.

För oss på Byggmästar´n i Skåne är det en självklarhet att du ska få vara den du vill och älska den du vill, utan att människor och samhällen behandlar dig illa. Varken Sverige eller resten av världen har uppnått detta till fullo, även om vi kommit längre i Sverige än i många andra länder, där det till och med lagmässigt kan vara förbjudet och leda till dödstraff!

I vår hållbarhetspolicy lyfter vi vikten av att både ha rätten till att trivas och kravet till att bidra till trivsel för alla på våra arbetsplatser. I våra arbetsmiljöplaner tar vi också upp trivsel och respekt för varandra. Skulle någon eller några ha ett avvikande beteende, hanterar vi det utifrån rutiner kopplade till diskriminering, trakasserier, och kränkande särbehandling. Alla medarbetare har fått en grundläggande genomgång av vad som menas med diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och i hur vi arbetar med eventuella ärenden som kan uppstå. Ärendena kan avse egna medarbetare, men faktiskt även andra aktörers medarbetare, eftersom vi ofta samordnar arbetsmiljön på byggarbetsplatserna. Då involverar vi dock berörda aktörer som också måste hantera ärendena internt enligt det regelverk som finns. Aktörers medarbetare som inte kan bete sig och inte lär sig av tillsägelsen, avlägsnas från berörd arbetsplats. De får helt enkelt inte längre vistas på våra byggen. Den här typen av ärenden är väldigt ovanliga, med färre ärenden än ett per år, men det är viktigt att rutinerna finns på plats och är kända. Material kring detta finns tillgängligt för alla medarbetare via arbetsappen Fieldly, som man har i sin mobiltelefon.

Njut och ha kul på Pride! Kärlek till alla!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...