Tillbaka

Prognos 3 och aktuell orderstock

I början på oktober blev vi klara med prognos 3, vår tredje årsbedömning för 2019. Prognosen signalerar en något lägre årsomsättning mot budget och tidigare prognoser, från 1 miljard till 978 miljoner kr. Även marginalen sänks något i denna prognos, men matchar budget någorlunda väl, med 3,8 %.

Vår ordertocken, som beräknades per 17 oktober, är fortsatt mycket stor och innebär 1,5 års produktion. Orderstocken ligger på drygt 1,4 miljarder kronor, där 100 miljoner kronor avser detta år och resterande del avser 2020-2021. Orderstocken är väldigt bra, både storleks- och marginalmässigt och vi har haft en mycket god orderingång de senaste månaderna. Vi har bland annat fått en beställning åt Landskrona stad som ligger på 73 miljoner kronor. Projektet är en ombyggnation av Hotell Öresund i Landskrona till att bli Omsorgens Hus, entreprenaden ska vara klar vintern 2020. Vi har även fått ett projekt i Svedala, en nybyggnation av en vårdcentral åt Centrumhuset i Bara AB med Regionfastigheter som brukare. Projektet har en kontraktsumma på 37 miljoner kronor.

Produktionen rullar på och trots Sveriges Byggindustriers senaste konjunktur som proklamerar slutet på en högkonjunktur så ser sysselsättningen på företaget god ut och vi har kvar vårt behov av att rekrytera både tjänstemän och hantverkare.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...