Tillbaka

Prognos 2

Under sommaren färdigställde vi vår andra företagsprognos för året, den vi gör efter ett halvår. Vi gick in i året på ett bra sätt men den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina och kriget startade. En fruktansvärd händelse på alla sätt och vis för det ukrainska folket. Dessvärre är det ett krig som inte verkar ta slut i närtid.

Kriget påverkar även oss i vår verksamhet. Redan innan krigets uppstart led vi av pandemieffekten på så vis att många fabriker fick stoppa sin produktion, eller minska den, som inneburit stora leveransproblem, och faktiskt fortsatt påverkar oss. Kriget försämrade situationen ytterligare. Vi har efter det börjat få riktigt stora utmaningar med tillgången på material och om vi får material så är det väldigt mycket dyrare än vad som var tänkt. Ovanpå det har vi även ökade drivmedelskostnader och energikostnader. Givetvis påverkar det vår bedömning av vårt resultat för 2022, dels i form av en oro kring orderingången framåt och marginalen i den orderingången, dels i att pågående projekt påverkats ekonomiskt av pandemieffekten och krigets effekter i form av kostnadsökningar som vi inte ännu inte har kunnat säkerställa att våra kunder kommer att ersätta oss för. Redan i vår årsredovisning för 2021 aviserade vi detta, då vi avslutade årsredovisning efter att kriget hade brutit ut.

Under våren valde en hel del kunder att till nya projekt acceptera olika former av indexreglering, vilket vi är tacksamma över. Det skapar en mindre oro i att lämna anbud och stå med risken att inte få betalt för prisökningarna. Genom åren kan vi nog konstatera att denna prognos är bland de mest svåra att bedöma för oss, då det är väldigt svårt att bedöma både intäkter och kostnader på det sätt vi är vana vid. Idag känns ingenting som vanligt, utan läget är verkligen helt unikt. Organisationen har under hela våren lagt ned enormt med tid på att jaga material, jobba med inköpen och föra samtal med våra kunder om prisökningarna. Samverkan mellan avdelningarna och enheterna har under våren ökat rejält så vi kan hjälpas åt på bästa sätt. Vi har även haft juridiska möten varje vecka för att säkra upp rätt hantering av både hinder och kostnader/intäkter.

Under våren har vi ändå fått in en del ordrar att dra igång under nu i höst eller till våren nästa år. Vår orderstock är på 1,2 miljarder kronor, varav hälften ligger i år. Vi kan också passa på att berätta att försäljningen av ägarlägenheter i Rydebäck, Kv Bastaskäret, löper på bra så det känns tryggt att dra igång produktionen nu efter sommaren. Lägenheter som inte ändå inte säljs till datum för tillträde 2024, kan vi hyra ut, tack vare att det handlar om ägarlägenheter. Vår bedömning är att koncernen Byggmästar´n i Skåne kommer att omsätta 1,5 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 1 %. Detta är en klar försämring i marginal mot budget, medan volymen ändå ligger hyfsat intakt. Senare under hösten kanske vi kan se annorlunda på intäktssidan och skruva upp den något, men just nu vågar vi inte det. Det är också fortsatt bekymmersamt med den inflation som råder, med höga materialpriser, drivmedel och el.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...