Tillbaka

I början på juli blev vi klara med vår prognos för halvårsresultatet. Enligt prognos 2 kommer vi att landa på en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2020, med en rörelsemarginal på 3,6 %, vilket är i linje med vår budget.

Vår orderstock ligger på totalt 1 miljard kronor, där 500 miljoner kronor avser detta årets produktion, och resterande del avser 2021-2022. Utöver den har vi ramavtal som rullar på, där orderstocken är svårare att beräkna, men som naturligtvis innebär att orderstocken egentligen är ännu större. I orderstocken finns en del bostadsprojekt, både åt privata och offentliga kunder såväl som ett projekt i egen regi, samt nybyggnationer av skolor och förskolor.

Under våren och sommaren har några nya projekt trillat in, bland annat nybyggnationen av Källängens förskola i tre plan med plats för cirka 100 barn, åt Malmö stad. Kontraktsumma ligger på 56 miljoner kronor och totalentreprenaden ska vara klar december 2021. Vi har även fått förnyat förtroende av Malmö stad, i deras ramavtal som nu påbörjats under sommaren. Fokus under de kommande fyra åren med ramavtalet kommer att vara på miljötänk, cirkulär ekonomi och återanvändningen av byggmaterial för att främja Malmö stads ambitioner att minska klimatpåverkan. Dessutom har vi den här våren äntligen startat upp vårt projekt i egen regi i Södra Sandby, där Byggmästar’n i Skåne är både byggherre och byggentreprenör. Första etappen är en nybyggnation av tio moderna kedjehus i form av äganderätter, med en boarea på 140-160 kvadratmeter. Inflyttning i husen kommer att ske våren 2021.

Året har, minst sagt, varit annorlunda, och i dessa Coronatider är vi fortsatt tacksamma för att vår produktion rullar på utan allt för stora utmaningar eller konsekvenser. Byggsektorn är fortfarande den sektor som har drabbats minst hårt, och alla aktörer i byggbranschen jobbar tillsammans för att göra det bästa i alla projekt. Produktionen i de olika projekten har verkligen anpassat sig till rådande situation och samtliga har försökt att skapa en säker arbetsmiljö ute på byggena för en minskad risk för smittspridning. Dock finns det en oro i branschen inför framtiden, och vi hoppas verkligen att de offentliga investeringarna rullar på samtidigt som vi förstår att vissa investeringar på den privata sidan pausas en tid. Hur det kommer att gå får vi reda på så småningom, men i nuläget är vi glada för att vår produktion rullar på och vi forsätter leverera rätt produkt i rätt tid till nöjda kunder.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...