Tillbaka

Prognos 2 – vår halvårsprognos och aktuell orderstock

I början på juli blev vi klara med vår prognos för helårsresultatet 2019, vår så kallade Prognos 2. En del hade nog kallat den för halvårsbokslut. Enligt prognos 2 kommer vi att landa på en omsättning på 1 miljard kronor 2019, med en rörelsemarginal på 4 %, vilket är i linje med vår budget.

Vår orderstock, som samtidigt beräknades, ligger på totalt 1,4 miljarder kronor, där 572 miljoner kronor avser detta årets produktion, och resterande del avser 2020-2021. Orderstocken är väldigt bra, både storleks- och marginalmässigt. Utöver den har vi ramavtal som rullar på, där orderstocken är svår att beräkna, men som naturligtvis innebär att orderstocken egentligen är ännu större. I orderstocken finns en del bostadsprojekt, där volymen är lätt att beräkna, medan det är svårare att bedöma byggstarter för dem, då de styrs av försäljningen.

I samband med prognosgenomgången fick vi tilldelning på en nybyggnation av en skola i Förslöv på 104 miljoner kronor, åt Båstad kommun. Tilldelningen innebär att det först är en period för eventuella överprövningar innan kontrakt kan skrivas. Projektet, en funktionsentreprenad, påbörjar i så fall projekteringen under hösten, samt markarbetena. Dessutom har vi fått ett projekt i Kristianstad åt Kristianstad kommun, Hjärtebackes förskola, som är en nybyggnation av förskola med åtta avdelningar, storkök, skyddsrum och lokal för daglig verksamhet. Kontraktsumman ligger på 91 miljoner kronor och ska vara klar hösten 2021.

För vår del rullar det verkligen på i produktionen och orderstocken ger en bra stabilitet in i 2020 och 2021. Utmaningen för oss för att kunna växa ytterligare, och ta fler projekt, är att vi måste rekrytera fler medarbetare, främst inom produktionsledning och inom produktion (trä- och betongarbetare, samt möjligen murare). Vi har under våren haft en mycket aktiv rekrytering, men behöver fortsätta med det. Både byggservice och entreprenadverksamheten är i stort behov av fler medarbetare.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...