Tillbaka

Vår tredje prognos för 2020 ser bra ut. Trots mycket stök och bök med att hålla igång vår produktion, på grund av Corona, så känns året stabilt. Vi har lyckats lösa det mesta gällande materialleveranser, bemanning med mera, även om utmaningarna fanns där. Dock ökade smittspridningen av Covid-19 igen efter att vår P3 togs fram, som kan påverka orderingång och orderstock för det här året, samt vårt resultat.

Enligt P3 kommer vi att landa på en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2020, med en rörelsemarginal på 3,6 %, vilket är i linje med vår budget. Vår orderstock ligger på totalt 850 miljoner kronor, där 250 miljoner kronor avser detta årsproduktion, och resterande del avser 2021-2022. Orderstocken består av ny- och ombyggnation, åt offentlig förvaltning och åt näringslivet, både entreprenadprojekt och avrop på ramavtal.

Efter sommaren har vi bland annat fått in nybyggnationen av ett vård- och omsorgsboende med matvarubutik på första våningen. Fastigheten ägs av Lanthem Tygelsjö AB, men vård- och omsorgsboendet skall efter färdigställande hyras av Malmö stad genom dess hälsa-, vård- och omsorgsnämnd. Totalentreprenaden är på 124 miljoner kronor och ska vara klar sommaren 2022. Under hösten startade vi dessutom upp detaljprojekteringen till ett projekt i egen regi i Staffanstorp, där vi ska uppföra 59 lägenheter i bostadsrättsform fördelat på fem huskroppar. Försäljningen av lägenheterna kommer att starta upp under december månad och förhoppningsvis kommer den att rulla på bra så att vi kan dra igång produktionen. Förhoppningsvis har vi då en inflyttning från och med våren 2022. Dessutom fick vi ett förnyat förtroende av Helsingborgs stad, i deras ramavtal för byggservice som påbörjats nu under hösten och löper fyra år fram i tiden.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...