Tillbaka

Den 28 september blev vi klara med årets tredje prognos för Byggmästar´n i Skåne. Den visar på att den budget vi satte för året på en omsättning på 1 miljard kronor, med en rörelsemarginal på 4% stämmer väl med prognosen. Vi kan dessutom glädjande nog se att marginalen möjligen blir ännu bättre, och landar på 4,5%.

Vår orderstock är på drygt 1,3 miljarder kronor och ser ut att ge bra marginal, vilket också känns väldigt bra. En stor del av orderstocken avser 2019, men den sträcker sig även in i 2020-2022. Arbetet med att stärka lönsamheten i företaget börjar ge resultat, vilket känns otroligt skönt och roligt.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...