På uppdrag av Landskrona stad har vi genomfört en ombyggnad av befintlig byggnad samt ändring av verksamhet från skola till LSS-boende. Generalentreprenaden var klar under hösten 2023.