Vi utförde en nybyggnation av skola, förskola och idrottshall åt Malmö stad. Generalentreprenaden innefattade bland annat en stomme i mestadels betong, byggnad med sex våningar och källare samt skolgårdar på taket på både skolan och på idrottshallen med utvändiga trappor för att ta sig upp. Skolan, förskolan och idrottshallen var klar våren 2020 och hade en kontraktssumma på cirka 260 miljoner kronor.