Under 2012-2013 byggde vi åt Malmö Stad, Stadsfastigheter en ny förskola på generalentreprenad i två plan. Entreprenaden var på 34,6 miljoner kronor och byggnaden stod klar i maj 2013.