Åt Lomma kommun har vi under 2012-2013 utfört en om- och tillbyggnad av Bjärehovskolan. I generalentreprenaden ingick en renovering och tillbyggnad av bland annat matsal och kulturskola. Entreprenaden var på ungefär 12 miljoner kronor och hade en totalyta på 1300 kvadratmeter.