Vi har byggt om och byggt till Borgvalla äldreboende åt Kärnfastigheter. Generalentreprenaden stod klart 2008 och innefattade bland annat ombyggnad av den befintliga byggnaden samt tillbyggnad i tre plan. Ombyggnadens totalyta var på 3147 kvadratmeter och tillbyggnaden omfattade 1723 kvadratmeter.