Åt Börjessons lastbilar utförde vi en tillbyggnation av verkstad och reservlager.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 24 miljoner kronor, och var klar under 2022.