Rehn Bygger har skrivit avtal med Brf. Ringen, Klippan, gällande bottenavlopp, dränering och utemiljö m.m. Arbetet berör en byggnad som satt sig, vilket lett till att avlopp och dränering är ur funktion. Ett omfattande arbete med byte av bottenavlopp med tillhörande golvbrunnar, omfattande markarbete inklusive dränering, samt utemiljö, står nu i startgroparna.

Avtalet, som regleras på löpande räkning med ett partneringavtal (HSB) i grunden, har en förväntad entreprenadsumma på cirka 5,3 miljoner kronor.
Arbetet kommer att pågå hösten 2023  -våren 2024.