Rehn Bygger har skrivit avtal med Brf. Ringen, Klippan, gällande bottenavlopp, dränering och utemiljö m.m. Arbetet berör en byggnad som satt sig, vilket lett till att avlopp och dränering är ur funktion. Ett omfattande arbete med byte av bottenavlopp med tillhörande golvbrunnar, omfattande markarbete inklusive dränering, samt utemiljö, står nu i startgroparna.

 Avtalet, som är en totalentreprenad med HSB, regleras på löpande räkning, och  har en förväntad entreprenad summa på cirka 5,3 miljoner kronor.
Arbetet kommer att pågå hösten 2023 -våren 2024.