Under 2014-2015 byggde vi nya kontor i Malmö åt TePe Munhygienprodukter AB. Beställaren för denna generalentreprenad var Fosielunds fastigheter AB och låg på ungefär 23 miljoner kronor. I projektet ingick en nybyggnation på 1000 kvadratmeter samt en mindre ombyggnation av bland annat entré.